Aŭtoro originala japane:
s-ro USIKUBO Yositaka, japana 9a profesilua DANulo
Eldonita originale japane de:
Akcia Kompanio MAINABI, Tokio, Japanio

Prefaco, konsilo de profesiulo

Problemo_1
La unua meto estu simia glito
Ĉi tiu valoras je "9 poentoj tenante metrajton"
Kiom valoras sinligo kaj tranĉ-kapto sur la dua vojo de latero
Tranĉ-kapto sur dua vojo ordinare valoras je “ekde 6 poentoj ĝis 14 poentoj”
Nigra bato en la MalSupra-Dekstra angulo estas “inversa lim-aranĝo valora je 5 poentoj”
Kontraŭ bato sur MalDekstra latero respondu per “diagonaliĝo-salto”
Lim-aranĝo en SupraMalDekstra parto valoras “je tri poentojn ambaŭflkanke metrajton-perdante”
Interese estas “lasta lim-aranĝo”
Nigro agrable venkis je unu poento
Se vi hezitas kiun lim-aranĝon elekti

Problemo_2
Pli grave estas ‘suben-iri’ kiel N5
Lim-aranĝo en MalSupraDekstra valoras 16 poentojn
Lim-aranĝo en SupraMalDekstra valoras iom malpli ol 14 poentoj
Du lertajn metojn
Nigro venkas je unu poento
Konsilo de profesiulo 2

Problemo_3
Ekde ‘ambaŭflanke metrajton-tenanta’ lim-aranĝo en Supra rando
‘Bati-kaj-sinligi’ en Supra Dekstra angulo kalkuliĝas je 11 poentoj
‘Kapti tri ŝtonojn’ en MalSupra rando kalkuliĝas je 10 poentoj
Du esencajn metojn el lim-aranĝaj teknikoj
Nigro apenaŭ atingis egalludon

Problemo_4
La plej valora estas Supra Dekstra angulo
Kapti tri ŝtonojn kalkuliĝas ‘iom malpli ol 4 poentoj’
Fariĝas ‘egalludo’

Problemo_5
La plej valora estas Supra Dekstra angulo (Problemo 5)
Dekstra rando valoras 8 poentojn, Supra MalDekstra angulo valoras 7 poentojn
Kursoj al egalludo, malĝustaj
Nigro agrable venkas je 1 poento
Konsilo de profesiulo 3

Problemo_6
La plej valore estas ‘tranĉi-kaj-kapti’ en MalSupra Dekstra angulo
Lim-aranĝo en centro valoras 7 poentojn
Atentu duon poenton
Mirinde estas ‘tranĉi’ unue
Nigro venkas la ludon je 1 poento
Kiel s-ro USIKUBO fariĝis go-profesiulo?

Problemo_7
Kvar samvalora-paroj
Punktoj ‘a’ en diagramo 1 valoras 24 poentojn
Punktoj ‘b’ en diagramo 1 valoras 9 poentojn
Punktoj ‘c’ en diagramo 1 valoras 3 poentojn
Punktoj ‘d’ en diagramo 1 valoras 1 poenton
Gratulinde fariĝas egalludo
Kiel s-ro USIKUBO fariĝis go-profesiulo? {Sekvo}

Problemo_8
Supra rando: lim-aranĝi gajnante multajn poentojn per arto de “sin-oferi”
Lim-aranĝo en MalDekstra rando valoras ‘16 poentojn da diferenco’
Lim-aranĝo en centro valoras ‘14 poentojn da diferenco’
Nigro faru unu taskon en Dekstra rando
Nigro venkis kun 2 poentoj da diferenco
Kiujn goistojn USIKUBO 9p ŝatas?

Problemo_9
Bona met-ordo estas N1 kaj N3 en Supra MalDekstra angulo.
Tri lim-aranĝoj valoraj je 10 poentoj
Estu prudenta, ĉu ‘minaci’ en Supra Dekstra parto.
Nigro venkis je 1 poento.

Problemo_10
Plej valore estas ‘transvadi’ sur Supra latero
Esenca meto ‘sur spuro de forkapto’ en centro
Interesa estas ‘Lasta lim-aranĝo’(Problemo 10)
Feliĉe rezultas ‘Egalludo’

Problemo_11
En la Supra Dekstra parto, esenca estas ‘tuŝmeto’ valora iom pli ol 12 poentoj
Sinligi kvar ŝtonoj valoras 11 poentojn
En MalSupra Maldekstra parto, esence estas ‘salti’
En MalSupra Dekstra parto, ne ‘minacu’ sed efiku de la flanko
Fariĝas ‘egalludo’(Problemo 11)

Problemo_12
En Malsupra Dekstra parto sukcesas ‘kojnumi’
En MalSupra MalDekstra angulo ‘internen-metu’ sur ‘2-1 punkton’
Ankaŭ en Supra MalDekstra angulo ‘internen-metu’ sur ‘2-1 punkton’
Mirinda arto de ‘tranĉi’
Nigro venkas je 1 poento(Problemo 12)
Pri forteco de HON-IN-BOU Syuuei, ktp

Problemo_13
‘Metrajton-tenantaj lim-aranĝoj’ – ĉiu estas mirinda arto de ‘sin-oferi’. {Antaŭa parto}
‘Metrajton-tenantaj lim-aranĝoj’ – ĉiu estas mirinda arto de ‘sin-oferi’. {Malantaŭa parto}
Fariĝas ‘egalludo’(Problemo 13)

Problemo_14
Unue ‘internen-metu’ (enrigardu) en MalSupra rando
Ankaŭ ‘internen-metu’ en Supra Dekstra angulo farante la blankan teritorion je 5 poentoj
‘Tuŝmetu’ sur latero en MalSupra MalDekstra angulo
Lerte estas ‘anticipe sinligi’ sur latero en Supra rando
Nigro agrable venkis je 1 poento(Problemo 14)
Kiamaniere amatoroj fortiĝu? (Unua parto)

Problemo_15
Lim-aranĝoj per kiuj Blanko venkas je 8 poentoj
Unue ‘tranĉu’ (en centro), due ‘internen-metu’ (en Supra MalDekstra angulo)
‘Kojnumu’ en Supra Dekstra angulo

Problemo_16
Lim-aranĝoj per kiuj Blanko venkas je 8 poentoj(Problemo 16)
Akra atako; ‘internen-meti’ sur latero
Ekde ‘enrigardi’ en Dekstra rando
Ekde ‘enrigardi’ ankaŭ en MalDekstra rando
Nigro agrable venkas je 1 poento (Problemo 16)
Kiamaniere amatoroj fortiĝu? (Dua parto)

Problemo_17
Nigro ‘kojnumu’ profitante de manko da spirpunktoj de blanka ŝtonaro
Nigro ‘grand-ĉevale glitu’ al subbrako de blanko en MalDekstra rando
Nigro ‘el-batu’ kaj ‘transvadu’ en Supra rando
Nigro ‘duoble enrigardu’ en Dekstra rando
Nigro venkis je unu poenton (Problemo 17)

Problemo_18
Ek de ‘tranĉi’ en Supra MalDekstra angulo
‘Tranĉi’ kaj ‘en-rampi’ en MalSupra MalDekstra angulo
‘Internen-meti’ sur latero en MalSupra Dekstra parto
‘Internen-meti (enrigardi)’ en Supra rando
Nigro estas kontenta pro la lim-aranĝo (farante ‘egalludon’)

Problemo_19
Lim-aranĝoj per kiuj Blanko venkas je 6 poentoj
Ek de ‘suben-iri’ en MalDekstra rando
‘Internen metu’ sur latero en MalDekstra rando
‘Sinĵetu’ en Dekstra rando
Ek de ‘tuŝmeto’ en MalSupra rando
Nigro agrable venkis je 1 poento (Problemo 19)
Konsilo al amatoroj

Problemo_20
Lim-aranĝoj per kiuj Blanko venkas je 4 poentoj
Ek de ‘suben-iri’ invadu Dekstran randon
Ek de ‘salte-eniri’ invadu MalSupran MalDekstran angulon
‘Tranĉu’ kaj ‘diagonaliĝu’ en MalDekstra rando
Kurioze ‘en-rampi’ en Supra Dekstra angulo
Nigro atingis ‘egalludon’

Problemo_21
Lim-aranĝoj per kiuj Blanko venkas je 15 poentoj
De ‘suben-iri’, ‘saltu’ al latero
‘Esence’ estas ‘kojnumi’ en MalDekstra rando
De ‘internen-meti’, ‘batu’ en Supra Dekstra angulo
Lerta tekniko ‘kojnumi’ en Supra MalDekstra angulo
Ludofino, kaj Fariĝas egalludo. (Problemo 21)

Problemo_22
Ek de ‘internen-meti’ sur 2-1 punkton en Supra MalDekstra angulo
Lerte ‘kojnumu’ en centro, kaj Lerte ‘tranĉu’
‘Internen-metu’ sur 2-2 punkton kaj ‘kojnumu’
Nigro agrable venkis je 1 poento (Problemo 22)

Kolofono de originalo