Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 4
(daŭrigo 2)
- suben-iro al unua linio (latero) -

Diagramo 56.
En ĉi tia formo, se Nigro ne singardas forkaptante ĉe punkto a, aŭ oblikven-sur-irante al punkto b, Blanko povas mortigi la nigron.
Diagramo 57.
Blanka suben-iro al latero estas fatala. Kontarŭ N-2, Blanko oblikven-sur-iras kiel B-3. Pro manko de spirpunkto, Nigro ne povas fari okulon per N-a. "Viata punkto estas komouma por vi kaj kontraŭulo." La punkto 1 estas vitala.
Diagramo 58.
Se Blanko antaŭe oblikven-sur-iras kiel B-1, Nigro forkaptas unu ŝtonon kaj jam ne senkondiĉe mortos. Post la procedo ĝis N-6,
Blanko devas provoki alterne-kapton per sin-ofero B-a. Tio estas puno por forlasi esencan punkton 2.
Diagramo 59.
Tiu ĉi formo devenas de unu el stela batalmodelo.
Malbonega estas b-1 oblikvben-sur-iro, kiu donas al Nigro ekspluatantan meton. Blanko devus ŝtonkapti per B-a.
Diagramo 60.
Nigro kuraĝe haltigas nigron per N-2. Suben-iro al latero N-4 estas kutime uzata rimedo por malmultigi spirpunktojn de kontraŭula ŝtonaron. Por elekti kuraĝan vojon, oni devas tralegi la batalon ĝis la fino.
Diagramo 61.
Per okul-falsigo N-8 kaj sin-ligo N-10, Nigro venkas en la kaptkokuro. Sekve, se Blanko ŝtonmetas B-a, Nigro metas N-b Aŭ se B-c, Nigro minacas blankon per N-a kaj forkaptos blankajn tri ŝtonojn.
Diagramo 62.
Post kiam Blanko oblikven-sur-iras kiel B-1, Nigro ne povas malebligi Blankon transvadi. Se Nigro trudas sin el-oblikven-sur-iras kiel N-a, Kio okazos?
Diagramo 63.
Blanko tranĉas nigron per B-3 kaj suben^iras kiel B-5. Nigro devus rimarki la situacion kaj retiri... Se Nigro postkuri blankon kiel B-6, Blanko tranĉas nigron ĉe radiko kiel B-7. Sekve impetante...
Diagramo 64.N-12 sinligo sur la spuro de B-9
Ek de la 'stringo' ( malmultigi kontraŭulan spirpunkton per sin-ofero kaj minaco faranta kontarŭulon sin-ligi ĉe la spuro de sin-oferinto ) kiel B-9 kaj B-11, ĝis B-21, Blanko ekstermas la nigron. Kiel montritaj ekzemproj, 'suben-iro al laterro' ofte rilatas kun 'stringo'
Diagramo 65.
En tiu ĉi formo, ĉu Nigro sukcesas moviĝi ek de N-a? Ĉi tio estas iome malfacila problemo, ĉar oni devas tralegi la fazon iom longe al rezulto.
Diagramo 66.
Post N-1 kaj N-3, se Blanko suben-irus kiel B-5, Nigro premus blankon per N-4 kaj venkus la kaptokonkuron. Do, Blanko haltigas Nigron per B-4, sekve Nigro tranĉas blankon per N-5 kaj suben-iras kiel N-7, laŭirante laŭla porcedo 'stringi'. En la supro de forkapto B-10,...
Diagramo 67.B-14: sin-ligo sur la spuro de N-11
Nigro stringas blankon per N-11 kaj N-13 kaj sufokas blankon ĉe la falnko de N-15. Ĉi tiam, necesas 4 metoj (ne 3) por Blanko forkapti nigra triangule-markita ŝtonaro, Aliflanke necesas 3 metoj por Nigro forkapti la blankan ŝtonaron. Tial, Nigro venkas la kaptkonkuron je unu meto. Sekve, se Blanko falsigas nigran okulon per B-a, Nigro preterlasas ĝin kaj sufokas blankan spirpunkton per N-b.

- sin-ligi farante okulon -

Diangramo 68.
Kiam Nigro oblikven^sur-iras kiel N-1, Blanko devas ligi triangule-markitan ŝtonon. Se Blanko solide sin-ligas per B-a, Nigro internen ŝtonmetas kiel N-b mortigante la blankon.
Diagramo 69.
Blanko malsukcese suben-iras kiel B-1, ĉar Nigro internen-metas N-2 kai laŭ procedo ĝis N-6 rezultas 'interna-3'.
Ĉi tie, oni rimarkas, ke vitala estas la punkto N-2 en ĉi tiu diagramo kaj punkto b en lasta diagramo...
Diagramo 70.
Trovu la meton por sin-ligi. Se Nigro tranĉas blankon ĉe N-a, Blanko suben-iras kiel B-b kaj estas ne kaptota. Samtempe Blanko tenas du okulojn. La esenca vojo realigas 'vivon per okulo' kun sin-ligo.
Diagramo 71.
Ĉi tiu formo eble devenas de alta-stelo. Kiel Blanko ŝtonmeti por sin-vivigi?
Unue, solida ligo B-a estas malbona, ĉar Nigro internen-metas N-b kaj mortigas la blankon.
Diagramo 72.
Se Blanko oblikve sin-ligas kiel B-1, la balnko ŝajnas havi okulojn. Tamen Nigro tuŝmetas N-2 kaj initernen metas N-6 kaj mortigas la blanko. Cetere, se Blanko, anstataŭ B-3, sin-ligas kiel B-7, sekvas procedo N-a, B-3, N-4 kaj rezultas alternekapto.
Diagramo 73.
Se vi rimarkas, ke ankaŭ per B-1 Blanko ligas la triangule markitan ŝtonon, vi povas solvi la problemon. Se Nigro metas N-a, Blanko respondas kiel B-b, kaj Nigro neniel povas ravi unu okulon dekstran de B-1.
Diagramo 74.
Blanko havas metrajton. Tiu ĉi 'viv-aŭ -morto' problemo temas pri metodo de sin-ligo. Ĉar la blnako povas fari unu okulon per B-a, kiu estas nesekviga meto, Blanko, en rando, faru unu okulon per sekiviga meto, aŭ du okulojn per ne-sekviga meto.
Diagramo 75.
Ni ekzamenu unu meton post alian. Unua, solida ligo B-1 estas malbona, ĉar post kiam Nigro internen-metas B-2 sur vitalan punkton, blanko havas nur unu okulon. Krome, se Blanko faras alian okulon per B-3, Nigro transvadas per B-4 ravante blankan okulon sur latero.
Diagramo 76.
Blanko intencas, oblikve-sin-ligante kiel B-1, ke sekve li faros du okulojn per B-2, se Nigro metas N-a. Tamen Nigro sinsekve atakas la blankon per N-2 kaj N-4, kaj Blanko ne havas ŝancon por fari okulon per B-a.
Diagramo 77.
Suben-irante kiel B-1, Blanko intencas, ke sekve li faros du okulojn per B-2, se Nigro metas N-a. Tamen Nigro utiligas esencan vojon de 'rebata kapto' kiel N-2 kaj N-4, do Blanko nur eblas fari unu okulon per ne-sekviga meto.
Diagramo 78.
Nur se Blanko scias la sinligantan meton B-1, li povas solvi la problemon. Se Blanko tranĉas nigron per B-2, Nigro suben-iras kiel N-3 kiu estas ne kaptata. Ĉi tiam, alternativa estas B-a kaj B-b, kaj la blanko certe viviĝas.
Diagramo 79.
Ekzerco. La vojo estas sama, do ne necesas la solvo. Atentu. Se Blanko oblikve-sin-ligas kiel B-a, Nigro internen metas N-b.