Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 3
(daŭrigo 3)
"Kiel mortigi"
--- Mortigo per oblikven-sur-iro (HANE) ---

Ni studadis kiel vivigi ŝtonarojn, jene studas kiel mortigi ŝtonaron. Mortigi ŝtonaron egalas rabi okulon, do kiel teknikoj por mortigi, oni inverse utiligu liln por sin-vivigi.
Diagramo 79.
La blanko havas ne mallarĝan teritorion, sed, se Nigro havas metrajton, li povas mortigi la blankon. Unue, "Ekmortigu per ovlikveb-sur-iro."
Diagramo 80.
Nigro oblikven-sur-iras kiel N-1 kaj N-3, kaj internenmetas N-5 sur vivpunkton, mortigante la blankon en la formo 'interna 5'.
Tiu ĉi estas unu el tipaj aplikoj de la proverbo, "Ekmortigu per oblikven-sur-iro". Nu pripensu pri la procedon;
1: Per la oblikven-sur-iroj N-1 kaj N-3 mallarĝigas blankan teritorion, malebligante 'vivon per teritorio',
2: Se Blanko ŝtonmetus sur la punkton N-5, li povus sinvivigi kiel 'vivo per okulo'. Do Nigro ravas la vitalapunkton laŭ la proverbo "Vitalapunko estas komuna por vi kaj kontraŭulo", malebligante blankan 'vivon per okulo'

La aŭtoro emfazas tion, ke plej grava estas, ke la oblikven-sur-iro kaj internen-meto estas streĉe rilataj, nome farataj kiel unu ago en du meto. La oblikven-sur-iro el "Ekmortigu per oblikven-sur-iro" povas efike damaĝi kontarŭulon, nur se estas sekvata de internen-meto kiu ravas kontarŭulan okulon.
Diagramo 81.
Blanko vane celas fari okulon per B-4, Nigro faras la blankon unu-okula per N-5.
Diagramo 82.
Nigro atentu. Se anatŭe oblikven-sur-iras ĉi tiu flanken, N-1, Blanko facile viviĝas per B-2 kaj B-4. Gravas met-ordo.
Diagramo 83.
Se Nigro hastas internenmeti N-1, Blanko larĝigas sian teritorion kaj sin-vivigas per B-2 kaj 4.

"Ekmortigu per ovlikveb-sur-iro."
-Ekzercoj
Diagramo 84.
Nigro havas metrajton. Kiel mortigu la blankon?
Diagramo 85.
Korekte estas oblikven-sur-iri kiel N-1. Aŭ vi povas antaŭigi N-5, ĉar la formo estas simetrika. En la procedo de la diagramo, se vi preterlasus interŝanĝon N-3 kaj B-4, Blanko farus okulon per B-3 kaj sin-vivigus. Atentu!
Diagramo 86.
Se Nigro ekatakas de interna-meto kiel N-1, Blanko respondas per B-2, 4 kaj 6, kaj Nigro ne povas mortigi la blankon senkondice.
Sekvas N-a, kaj Blanko kaptas N-1 de la alterne-kapto ĉe punkto 2.
Diagramo 87.
Tiu ĉi formo aperas en 'tuŝ kaj sin-etendi' batalmodelo por stelo. Kiel Nigro mortigu la blankon, se li havas metrajton?
Diagarmo 88.
Oblikven-sur-irante kiel N-1, Nigro mallarĝigas blankan teritorion. Se Blnako haltigus nigron per B-a, Nigro tranĉus blankon per N-2.
Sciu, ke ankaŭ la ĉevala glito N-3 estas unu el rimedoj por mallarĝigi kontraŭulan teritorion. Blanko mortiĝas per N-5.
Diagramo 89.
Blanko celas trompi Nigron per B-2. Nigro saĝe efikigas N-3, kaj interne-metante N-5 mortigas la blankon. Sekve se B-a, Nigro respondos per N-b.
Diagramo 90.
Blanko devus sinvivigi per oblikven-sur-iro kaj ligo; B-a, N-b, B-c. Se Blanko forlasas la angulon, Nigro havas rimedon por mortigi la blankon. Kiel Nigro mortigu la blankon, se li havas metrajton?
Diagramo 91.
Se Nigro oblikven-sur-iras kaj sin-ligas, male donas al Blanko ŝancon por sinvivigi. Post suben-iro B-4, Blanko jam havas du okulojn. Kontraŭ internen-meto N-7, grave estas fari okulon per B-8. Sekve, se Nigro ŝtonmetas sur punkton a, Blanko respondas per B-b.
Diagramo 92.
Bona estas simpla siben-iro, N-1, kiu estas fatala por la blanko. Oni rimarkas ke la formo post B-2 haltigo estas 'angula sep'. Per oblikven-sur-iroj N-3 kaj N-5 Nigro lerte mortigas la blankon.
Diagramo 93.
Se Blanko ŝajnigi vivan formon per sinretiro B-2, Nigro mortigas la blankon per oblikven-sur-iro N-3 kaj internen-meto N-5. Sekve, kontraŭ B-a, Nigro tuŝmetas kiel B-b. Ankaŭ ĉi tie, rilato inter oblikben-sur-iro N-3 kaj internen-neto N-5 estas esenca.
Diagramo 94.
Iome malfacila estas Blanka respondo B-4, oblikva ligo. Nigro povas mortigi la blankon per solida, eksterna sin-ligo N-5, kaj oblikven-sur-iro N-7 kaj internen-meto N-9. Sekve, kontraŭ B-a, Nigro falsigas la okulon per sin-ĵeto N-b.
Diagramo 95.
Kontraŭ B-2, Nigro suben-iras kiel N-1, internen-metas N-3 sur la vitalan punkton, transvadi per N-5, mortigante la blankon. Tamen en ĉi tia formo, se Blanko povas efikigi (povas meti sekvigante: tenante metrajton) oblikven-sur-iron B-a, la ŝtonaro viviĝas.
Diagramo 96.
Nigro havas rimedon por mortigi la blankon. Kiun el du oblikven-sur-iroj, a kaj b, Nigro devas antaŭe meti?
Diagramo 97.
La ordo N-1 kaj 3 estas korekta. Tiel Nigro marlarĝiĝis la blanka tertorion, kiel Blanko ne povas fari du okulojn. Alternativaj estas punktoj 4 kaj 5.
Diagramo 98.
Malbona estas procedo N-1 kaj 3, ĉar Blanko povas sin-vivigi per oblikva sin-ligo B-4. Post B-8, se Nigro kaptas ĝin ŝtonmetante sur punkton a, Blanko dispremas la nigrajn du ŝtonojn per B-b. kaj havos du okulojn. Se Nigro minacas Blankon ŝtonmetante sur punkton c, {Blanko forkaptas N-5 ŝtonon,} li povas kapti nur tri ŝtonojn vostajn.
Diagramo 99.
Se Nigro antaŭe metas tiun ĉi flankan oblikven-sur-iron, Blanko respondas per sin-ligo B-2 kiel 'vivo per teritorio'. Rezultas 'dek mil jaraj alterne-kaptado', kiu preskaŭ egalas viva. Nigro malsukcesis.
Diagramo 100.
Tiu ĉi N1 estas tipo el 'mallertulaj internen-metoj tro fruaj'. Ankaŭ en tia okazo, Blanko devas larĝigi sian teritorion per sin-ligo B2. Kontraŭ N-3, kaj 5, Blanko ree sin-larĝigas per B-6. Nigro havas nenia rimedon ol alternekapto, N-a, B-b, kaj N-c.
Diagramo 101.
Montriĝas procedo kiu faras la problemon. Estas unu el stela batalmodelo. Anstataŭ sin-ligo B-13, vivo per okulo B-a estas nenecesa cedo. Cetere, ordinare Blanko sin-ligas kiel B-13 antaŭ ol supren-iro B-11.
Diagramo 102.
Nigro mortigu la blankon. En tiu ĉi diagramo, kompare kun lasta problemo, interŝanĝo a kaj b estas eliminita. Do la solvo estus memklara.
Diagramo 103.
Nigro malsukcese premas blankon per B-1, Blanko sin-ligas per B-2. Poste, laŭ la procedo, N-a, B-b, N-c, B-d rezultas ''dek-mil-jara alternekapto".(referencu diagramon 52.)
Diagramo 104.
Unue oblikven-sur-iru kiel N-1, sekve premu blankon per N-3, kaj Nigro facile mortigas la blankon. Kontraŭ B-4, oblikven-sur-iru kiel N-5. Sekve, kontraŭ B-a, ŝtonmetu N-b, aŭ kontraŭ N-b, B-a.
Diagramo 105.
Same kiel diagramo 100, malbona estas tro frua internen-meto N-1. El la procedo ĝi N-11, rezultas kunvivo. Anstataŭ N-3, se Nigro premas blankon per N-6, Blanko povas sin-vivigi per B-a. Anstataŭ N-9, Nigro devas sin-oferi kiel N-10, kaj fari alternekapton kiel B-a kaj N-9.
Diagramo 106.
Vulgara procedo N-1 kaj N-3 estas malbona ankaŭ en ĉi tia kazo. Per oblikva-sin-ligo B-4 Blanko povas fari du okulojn. Per N-5 kaj N-7 Nigro vane plimultigas malgajnon.
Diagramo 107.
La tuŝ-enkrampo N-1, kiun mallertuloj metas ofte, estas ankaŭ malbona vulgara meto. Rezultas senkondica viviĝo kun alternativo a kaj b.
Diagramo 108.
Ĉi tiu formo rezultas el Blanka paraŝut-atako sur tri-tri punkton. Ne rigardu la blankon kiel viva. Nigro kun metrajto mortigu ĝin.
Diagramo 109.
Oblikven-sur-iru kiel N-1, kaj internen ŝtonmeti sur la vitalan punkton por okulo, kiel N-3. Post la eltiro N-5, Blanko ne povas fari okulon ĉi tien. Se Blanko metus B-5 anstataŭ B-4, Nigro metas N-4.