Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 2
(daŭrigo 6)
Angula ok
Diagramo 150.
Ĉi tiu formo plej ofte aperas en reala ludo. La blanko vivas perfekte, sen kroma singardo. Nu ni esploru variojn.
Diagramo 151.
Kiam nigro demandas blankan respondon per N-1, necese estas havi okulon per B-2.
Oni kalkulas la blankon kiel ses poentojn da teritorio, supozante limo sidas ĉe B-a kaj B-b.
Diagramo 152.
Se blanko avidas unu poenton kaj haltigas nigron per B-2, la situacio estas grava pro nigra tuŝmeto N-3.
Blanko havas nenian rimedon ol alterna-kaptado per B-a, N-b, kaj B-c. Ĉar, se blanko ansutataŭigus la B-a-on per B-c, Nigro mortigus la blankon per N-a.
Diagramo 153.
Kiam Nigro ovlikven-sur-iras ĉe la flanko de N-1, Blanko ankaŭ sin-sekurigas per B-2. Kaj la blanko kalkulas ses poentojn da teritorio. Se Nigro krome ovlikven-sur-iras ĉe la alia flanko de N-3, ĉi tiam Blanko povas haltigi nigron per B-4.
Diagramo 154.
Blanko forte, tamen vane haltigas nigron per B-2. Kiam Nigro sin-ligas al N-3, Blanko devas singardi per B-4. La interŝanĝo de B-2 kaj N-3 estas tio de interno kaj ekstero, do Blanko malgajnas ĉi tie. Ĉar la N-3 ŝtono havas efikon maldekstren.
[Poste, en diagramo 184, ekzempro de sama efiko estos montrita.]
Diagramo 155.
Se Blanko neglektas la danĝeron, per ovlikven-sur-iro N-1, problemo okazas en la angulo. Tion ni jam esploris ek de diagramo 55.
[en Chapitro 2 daŭrigo 2]
Diagramo 156.
En abgula-ok formo, tio estas vana, ke Nigro rekte interne-metas al N-1. Blanko respondas facile per B-2 kaj B-4, Blanko vivas kun alternativa okulo per B-a aŭ B-b; se Nigro ŝtonmetos al N-a, Blanko respondos al N-a, kaj se Nigro N-b, Blanko B-a.
Diagramo 157.
Nigra tuŝmeto N-1 kaj oblikven-sur-iro N-3 estas esenca procedo, atentinda. Tiam Blanko devas minaĉi per B-4 kaj nuligi Nigran rimedon de alternekaptado, kaj viviĝas havante okulon per B-6.
Digramo 158.
Se Nigro interne-metas al N-1, Blanko oblikven-sur-iru al B-2. Sekve, se Nigro ŝtonmetas al N-a, Blanko respondas per B-b.
Aŭ se N-b, per B-a. Blanko viviĝas havante okulon.
Alie, okazo kiam Nigro oblikven-tuŝmetas al N-c, estas sama kiel lasta diagramo.
Digramo 159.
La alia formo el "angula ok" estas ĉi tio, kun oblikva-ligo triangule-markita. Ankaŭ Ĉi tio vivas perfekte, Tamen la formoj la unua kaj dua diferencas en efikiĝo de ekstere; konklude, ĉi tiu formo estas ne efikita de Nigra suben-iro al N-a, sed estos mortigita , se ekzistas Nigra suben-iro al N-b.
Diagramo 160.
Kontraŭ Nigra suben-iro al N-1, Blanko devas sin-gardi per B-2. Se Blanko neglektus, Nigro havus rimedon jenan;
Diagramo 161.
Nigro igas blankon kapti unu ŝtonon, N-1; kiu trovas la rimedon per si mem? Tamen la meto rilatas kun sekva esenca meto: interna meto al 2-1 vitala punkto, N-3. Ĉi tiu estas sola, mirinda procedo efika por la situacio. Ĉi tie, malgraŭ la kapto, Blnako ne povas havi okulon per B-a...
Diagramo 162.
Sen alia rimedo, Blanko respondas per B-4, Nigro minacas unu ŝtonon kaj falsigas la okulon. La formo post B-6 kaj N-7 estas "kurba kvar en angulo", do la blanko mortas senkondice [laŭ japana regulo], ne koncerne al la alterne-kaptado ĉe la maldekstra flanko.
Diagramo 163.
Se Nigro haste interne-metas N-1, Blanko kolizias al B-2. Nigro prokraste okul-falsigas per N-3, tamen ĉi tiam Blanko ne kaptas ĝin. Blanko evitas nigran atakon kaj lerte viviĝas per B-4 kaj B-6.
Diagramo 164.
Por la formo, kun solida ligo triangule markita, Nigra suben-iro N-1 estas tute ne efika. Ĉi tiam, Blanko povas neglekti N-1 kaj ŝtonmeti alie. Kontraŭ Nigra atako N-a aŭ N-b, Blanko havas rimedojn por vivi. Legantoj provu tion per si mem.
Diagramo 165.
Aliflanke, la formo estas iome malforta kontraŭ Nigra suben-iro al N-1. Se Blanko neglektas, Nigro tuŝmetos al N-a kaj problemo okazas.
Diagramo 166.
Ĉi tiam, N-1 kaj N-3 estas severa procedo, kaj per N-5 rezultas alterne-kaptado. Tamen, ĉi tia formo havas tiel kompleksajn fazojn, kiel, eĉ se Nigro gajnas la alterne-kaptadon kaj sekve ŝtonkapti al N-a kaj ree gajnas la denovan alterne-kaptadon, ankoraŭ ne solviĝas la problemo. Jene montriĝas ĉi tio;
Diagramo 167.
Nigro ne povas gajni la alterne-kaptadon per sin-ligo N-a. [Ĉar blanko kaptus nigron per B-c. Do Nigro devas oblikven-sur-iri de maldekstre sur la supra latero. Sekve, la alternekaptado daŭros.]* Aliflanke, Blanko, por viviĝi, devas gajni du alterne-kaptojn ĉe B-a kaj B-b kaj forkapti nigron per B-c.
[*: noto de la tradukanto]
Diagramo 168.
Se Blanko volas eviti la alternekaptdon en la lasta diagramo, kaj minacas nigron per B-4 kaj faras okulon per B-6, Nigro transvadas per oblikven-sur-iro N-7, mortigante la blankon. Ĉi tie, la triangule markita nigra suben-tra-iro perfekte efikas.
Diagramo 169.
Por la formo, kun oblikva ligo triangule markita, Nigra suben-iro N-1 estas tute ne efika.
Se Nigro daŭros ataki la blankon, nenia rimedo restas alia ol interna meto al N-a ;
Diagramo 170.
Kontraŭ N-1, Blanko respondas per B-2 kaj B-4. Sekve, se Nigro falsigos balnkan okulon per N-a, Blanko forkaptos N-1 per B-b kaj Nigro malsukcesos. Ĉi tiam Nigra suben-iro triangule markita estas tute ne efika por rabi blankan okulon.
Diagramo 171.
La formo kun oblikva ligo triangule markita diferencas de tio kun solida ligo B-a pri eltenanta forteco kontraŭ Nigra oblikven sur-iro N-a.
Se Blanko singardas per B-2, la diferenco malaperas, same kiel Diagramo 151. Tamen, ĉi tie [kun oblikva ligo triangule markita], Blanko povas haltigi nigron per B-b.
Diagramo 172.
La procedo, oblikeven sur-iri 'HANE' N-1 kaj internen meti 'OKI' al vitala punkto N-3, estas plej bona, jam kelkfoje aperiĝis. Eĉ per tio, Nigro ne povas mortigi la blankon; per B-4 blanko sin-sekurigas.
Diagramo 173.
Ĝis B-8, la blanko vivas perfeke, flankenlasante la problemon de malgajno per Nigran forkapto ĉe N-a. Krome la anticipa interŝanĝo de triangule-markitaj nigra kaj blanka ŝtonoj, estas malavantaĝa por Nigro.
Diagramo 174.
Aplikata problemo. Tiu ĉi formo estas unu el batalmodeloj de stelo-ĉavala pritendumo-larĝe ĉevala etendo.
Kiam Nigro haltigas blankon ĉe N-a, ĉu blanko devus solide sin-ligi al B-b aŭ oblikve ligi al B-c?
Diagramo 175.
La ĝusta respondo estas B-2, oblikva ligo. Oni povas kompreni, ke la vivo-morto de la blanka ŝtonaro en angulo koncernas movon de eksteraj du ŝtonoj triangule markitaj, per sekvaj diagramoj.
Diagramo 176.
Se Blanko solide sin-ligas per la trangle malkita ŝtono, poste, kiam Blanko metas B-1 movante de la du blankaj ŝtonoj eksteraj, Nigra suben-iro B-2 koncernas kun vivo-morto de la blanko en la angulo. Bonvole ree studu tuŝmeton N-a per diagramo 166.
Diagramo 177.
Aŭtoro provizore skribis, ke ĝusta estas diagramo 175, tamen sur strategia vidpunkto, Blanko devus antaŭe efikigi la movon B-2 kaj poste oblikven sin-ligi per B-4. Se Nigro, anstataŭ N-3, tranĉus kaj kaptus unu blankon per N-a, Blanko transvadus al B-3.
Diagramo 178.
Se Nigro oblikven sur-iras por efiki eksteren, Blanko povas solide sin-ligi ĉe punkto a. Tiam, kiel plu alta taktiko, Blanko povas forlasi batalon ĉi tie kaj ŝtonmeti aliloken.
Diagramo 179.
Tiam Nigro tranĉi-kaptas unu blankan ŝtonon per N-1, Blnako povas efikigi B-4 kaj devigi Nigron sin-ligi al N-5, povas viviĝi metante sur 2-1 punton B-6. Anstataŭ N-1, Nigro povus oblikven sur-iri al N-4 kaj farus alterne-kaptadon. Do, Blnako pli bone anticipe interŝanĝu la metojn B-4 kaj N-5.
Diagramo 180.
Ĉi tiu estas unu el aliaj batalmodeloj de stelo. Kiam Blanko internen invadas en Nigra larĝe ĉevala etendo de la stelo, oni instruas ke solide sin-ligu, kiel B-13. Ĉar en ĉi tia formo, la eblecon, ke Nigra suben-iro al N-a kaŭzos problemon, estas malgranda.
Diagramo 181.
Por taksi la teritorion de la blankon, kiel jam skribita, enkalkulu interŝaĝon de N-1 kaj B-2, kaj pensu ke la limoj sidas B-a kaj B-b, kaj rezultas 6 poentoj.
Aliflanke, en okazo de oblikva ligado, kie la triangule markita blanka ŝtono sidas sur unu pli supra vojo;
Diagramo 182.
Restas Nigra lim^aranĝa procedo ek de N-1. Ĉi tiam, se Nigro ŝtonkaptas per N-a, blanka teritorio nombras 4 poentojn [ inkluzive unu nigra kaptinto ], kaj Nigro kaptis unu blankon, do la blanka teritorio malmultiĝas al 3 poentoj.
Diagramo 183.
Jene prezentiĝas sintezan problemon de vivo-morto kaj lim-aranĝo. Oni povas kompreni, ke la fromo en supra-dekstra angulo estas daŭrigo de la batalmodelo, nigra stelo - blanka invado ĉe 3-3 punkto, kiel montrita en malsupra-maldekstra angulo.
Ĉi tie, pri situacio de supra rando, maldekstra blanka teritorio estas sufiĉe granda. Do Nigro devas peni malgrandigi ĝin. Tamen, se Nigro metas ordinaran grandan simian gliton N-a, rezultas procedo B-b, N-c, kaj B-d, Nigro ne sufiĉe malgrandigas blankan teritorion.
Ĉi tie Nigro devu pensi koncernon al vivo-morta problemo de la blanka ŝtonaro en supra-dekstra angulo.
Diagramo 184.
Se oni ekrimarkas ke suben-iro al la unua linio N-1 estas efika al blanko en supra-dekstra angulo, li povas trovi ĝustan solvon. Kiam Blanko devigate sin-gardas per B-2, Nigro ensaltas al N-3. Poste, se Blanko respondas per B-a, Nigro plue ensaltas al N-b, blanka teritorio malgrandiĝas ne-malmulte.
Se Blanko neglektas Nigran suben-iron N-1[kaj gardas sian grandan teritorion], Nigro bone metas N-3 kaj N-5 mortigante la blankon.
Ĉi tie, se Blanko forkaptas per B-a, Nigro rabas okulon per N-b, kaj la truo de N-3 ne fariĝas blanka okulo. La taktiko estas iome alta nivela por DANNulo, legantoj memoru ĝin kiel sama taktiko montrita ĉe diagramo 161.
-----
Nu resumu angulan 6on , 7on, kaj 8on, kaj reguligu la sciojn pri fundamentaj formoj.
Unue, angula 6 estas morta, do ne bezonas diagramon.
Due, pri formoj angulaj 7oj;
Diagramo 185.
En iu ajn el la unua formo en S.D.angulo, la dua en MS.D.angulo, kaj la tria en S.MD. angulo, Blanko por viviĝi devas singardi per N-a. Se Nigro havas metrajton, Nigro oblikven sur-iras al N-b kaj mortigas blanko en ĉiu diagramo.
La kvara formo en MS.MD.angulo estas escepto, eĉ se Nigro havas metrajton, rezultas alterne-kapto. La metpunko estas iu el N-a, N-b, aŭ N-c.
Diagramo 186.
Pri formoj el angulaj 8oj, ne ekzistas marta formo, la problemoj estas efikoj de la ĉirkaŭo kaj gajno-malgajno de teritorio.
La formo en Supra-Dekstra angulo havas malfortaĵon, ke Nigro povas efikigi suben-iron N-a aŭ oblikven-sur-iron N-b.
Al tiu en S.MD. angulo, Nigro povas efikigi suben-iron N-c.
Aliflanke, La formo en MS. MD. angulo estas falsa, ĉar, se Nigro internen metas al la vitala punkto N-1, rezultas alterne-kapto.