Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 2
(daŭrigo 4)
Angula sep - tria formo -
Diagramo 102.
Ĉi tie tria formo, kie solida ligo B-a en la lasta formo estas anstataŭita de oblikva ligo sur la supran linion, estas pli akutuala.
Diagramo 103.
Unuavide oni supozas ke la blanko estus vivanta, tamen Nigro povas mortigi ĝin, ekspluatante goajn esencajn taktikojn.
N-1: Ekmortigu per HANEo (ovlikven-sur-iro).
N-3: Fatala estas 2-1 punkto ĉe angulo.
La du metoj estas fatalaj.
Diagramo 104.
Kiam Blanko interpuŝiĝas al B4, Tiam Nigro aplombe metas suben-iron al N5. Tiun ĉi meton oni devas gustumi. La meto rilatas kun la sekva meto, okulfalsigo al N7. Blanko ne povas sinligi al 'a' kaj havi okulon, do la blanko mortas.
Diagramo 105.
Verdire, la formo de nigra ŝtonaro en la antaŭa Diagramo estas ne perfekta, kaj Blanko havas rimedon, barakti en alterne-kaptado per B4 kaj N5. Ĉi tie Balnko estas malavantaĝa, tamen Nigro ne povas senkondiĉe kapti la blankon.
Diagramo 106.
La formo de la nigro estas perfektigita, aldoninte du triangule-markitajn ŝtonojn por sen-efekigi blankajn ovlikven-surirojn al 'a' kaj 'b'.
Oni nomas la formon de la blanko "stulta sep", kiu havas sep poentojn kaj estas mortinta malgraŭ ĝia verŝajne viva formo.
Digramo 107.
Tio estas aplika ekzeroco de la "stulta sep". La blanko ŝajnas viva, tamen, se nigro havas meton, di povas mortigi la blankon senkondiĉe.
Nu pripensu la problemon, antaŭ ol vidi la solvon,
Diagramo 108.
Oblikven sur-iro al N1 kaj Oblinvea ligo al B2 malkovras la veran formon de "stulta sep". Per la procedo de N3 kaj N5, la blanko mortas, ne kun alterna-kaptado. Alie, se Blanko respondus al B5 anstataŭ B2, procedus N4, B3, kaj Nigro tranĉus al 'a'.
Diagramo 109.
Se Blanko solide ligas al B2, la problemo egalas al la dua formo el "angula sep", skribita en la antaŭa paragarfo, kaj la blanko mortas.
Vidu diagramon 78 kaj la sekvajn. Krome, Nigro povas anstataŭigi la tuŝmeton al N3 per rekten-iro al 'a'.

Diagramo 110.
Se Blanko oblikven ligas al B2 en dubinda formo, Nigro saltas al N3. Tiam, Blanko ne povas bari al 'a'. Se Blanko haltigas al 'b', Nigro ligas al 'b' kaj la blanko estas mortinta.
Diagramo 111.
Same kiel aliaj formoj el "angla sep", La formo estos viva, se Blanko singardas antaŭ ol Nigra atako.
Korekte estas singardi al B1, sur la 2-1 punkton, kaj la blanka teritorio nombriĝas je 6 poentojn.
Diagramo 112.
Se Blanko havas okulon per B1, la blanko estas viva perfekte, kaj havas 6 poentojn da teritorio. Sed la formo estas malavantaĝa ol tio en la antaŭa diagramo. La kialo estas, ke la Nigra suben-iro al 'a' estas efika, do la eksterna kondiĉo estas malsama.
Diagramo 113.
Se Nigro aldonis suben-iron, la triangukle-markitan ŝtonon, La blanko mortas per fatala-internan-meton, N1, sur 2-1 punkton.
(Bv. certigu, ke la situacio estas malsama en digramo 111.)
Ĉi tie, se Blanko metus al 'a', Nigra meto al 'b' minacus blankajn tri ŝtonojn. Aŭ, se Blanko metus al 'b', Nigro metus al 'b'. En ambaŭ okazoj, Blanko ne povas havi la duan okulon.
Diagramo 114.
Aŭ Blanko povas viviĝi per suben-iro al B-1. Sed, kiam oni kalkulas postan gajnon-malgajnon, tiam tiu ĉi meto estas pruvata ne gajnema. Nigro ekatakas la blankon per internan-meto ĉe N-2.
Diagramo 115.
La procedo estas sama, kiel antaŭe mortigi "stultan sepon". Ĉi tie, la batalo finiĝis je viviĝo per B-7. En la procedo Nigro metas suben-iron al N-4 kaj duone havas rajton por forkapti unu ŝtonon. Nun, kalkulu precize en la sekva diagramo.
Diagramo 116.
Poste, se nigro ŝtonkaptas al N-a, blanka teritorio nombriĝas 3 poentoj (inkluzive la Nigran kaptinton), kaj Nigro havas la blankan kaptinton. Tio rezultas ke blanka teritorio ĉe la angulo estas 2 poentoj.
Alie, se Blanko sin-ligas al B-a, blanka teritorio nombriĝas 6 poentoj. Meznombre la takso de la blanka teritorio estas 4 poentoj.
Diagramo 117.
La procedo, en antaŭaj tri diagramoj, estas malgajnema, pro ke ĝuste 6 poenta blanka teritorio malmultigis al 4 poentoj.
Cetere, se oni supozas ĉi tian siutacion, kiu ne-malofte aperas en reala ludo, la malgajno estas pli grava;
la triangule-markitaj balnkaj ŝtonoj estas ŝlosilaj, kiuj tranĉas nigrajn ŝtonarojn. Nepre ne allasu Nigron ŝtonkapti.
Malgraŭ tio, se Blanko suben-iras al B-1, Nigro interne-metas al N-2 kaj kaptos la 4 blankajn ŝtonojn.
Diagramo 118.
Nigro devas sin-gardi per B-1.

******
Tradukanta komento;
Tie, miskompreno de verkanto ekzistus.
En diagramo 115, malbona estas blanka sin-garda meto B-3.
Prave, Blanko devus meti jene.
Diagramo 115a.
Oni devus kurbe-meti al B-3. Se Nigro suben-iras al N-4, la procedo rezultas jene;
Diagramo 115b.
Per B-9 Blanko dispremas la internajn nigrajn tri ŝtonojn.
Diagramo 115c.
Alie, se Nigro sin-etendas al N-4, Blanko forkaptas du nigrajn ŝtonojn.
Tie, nigra teritorio nombriĝas je 5 poentoj. (Oni devas kalkuli la kaptiton B-7 en Diagramo 115a)
Post ĉio, la suben-iro B-1 en Diagramo 114 estas malgajnema.
******

Diagarmo 119.
Eĉ per ĉi tia meto, Blanko povas viviĝi. Tamen, poste Nigro laŭvole povas bloki per N-a aŭ oblikven-sur-iri kaj sinligi kiel N-b, B-c, N-d kaj B-e. Nigro estas avantaĝa.
Diagramo 120.
La plej notinda karakterizaĵo de la formo "stulta sep" estas tio ke se la oblikven-sur-iro al B1 estas sekviga, la balnka ŝtonaro estas jam viva ĝuste. Ĉi tio estas grava difernco inter la formo kaj la unua aŭ dua formo el 7-poentaj formoj en angulo. Kvankam ĝi estas viva, la procedo por vivo enhavas iome malfacilajn taktikojn.
Diagramo 121.
La plej timinda estas la okul-falsigo al B-1. Se Blanko kaptas la ŝtonon, Nigro ŝtonmetas sur la vitalan punkton N-3, kaj la blanko mortigas laŭ la procedo jam montrita en diagramo 103. Ĉi tie, la blanka triangule-markita ŝtono, la grava diferenco, tute ne funkcias.
Diagramo 122.
Blanko metas malnajbare de N-1 okupante vitalan punkton.
"Vitala punkto estas komuna por vi kaj kontraŭulo."
Diagramo 123.
Kiam Nigro sin-etendas al N-3, Blanko havas okulon per kaviĝo al B-4, kaj perfekte vivas.
La blanka triangule markita ŝtono efektas, ĉar Nigro ne povas eniri al punkto a.
Diagramo 124.
Alie, kiam Nigro interne-metas al N-3 malhelpante blankan okulfaradon, blanka forkapto B-4 tenas unu okulon ĉe vertico ( 1-1punkto ) , samtempe singardas kontraŭ tranĉo N-5. Post Blanka sin-ligo B-6, Nigro ne povas eniri al punkto a. - Nigro malsukcesas.
Diagramo 125.
Per la prodedo montrita en lastaj diagramoj, oni povas kompreni, ke la blanko vivas. Tamen la meto en diagramo 122 estas ne plej bona. Plej bone Blanko kurbiĝas, en stulta formo, al B-2, kiu estus mirinda meto.
Diagramo 126.
Kiam Nigro subeniri al N-3, Blanko singardas al B-4 kaj havas okulojn. Se Nigro metos al N-a, Blanko metos al B-b, aŭ se Nigro sin-etendos al N-b, Blanko forkaptos la du ŝtonojn.
Nu komparu la rezulton de ĉi tia diagramo kun de la diagramo 123. Ĉi tie, eble metoj N-a kaj B-b sekvos.
Diagramo 127.
Rezultas ĉi tia formo. Nigro povas laŭvole minacos al N-a kaj Blanko sinligos al B-b. Do la blanko havos tri poentojn da teritorio. Krome, restas KOO (alterne-kapto), ke blanko rekaptos la triangule markitan nigran ŝtonon.
Sume, oni taksas la blankan teritorion kiel iom pli ol tri poentoj.
Diagramo 128.
De la formo en digramo 123, nepre rezultas ĉi tia procedo ek de N-1 ĝis B-4. La blanka teritorio ĉe la angulo nombriĝas 2 poentoj, malmulte ol lasta diagramo iome pli ol unu poento. Ne diru, ke nur unu poento. Elektu tian procedon, per kiu vi gajnas pli multajn poentojn, eĉ se nur unu poenton.
Diagramo 129.
Blanko povus elekti tiun ĉi meton, B-2 , farante okulon. Tamen, sekve rezultos procedo N-a kaj B-b, la teritorio de blanko estas sama kiel Diagramo 123, kaj malpli ol tio de Diagramo 126.
Nepre memoru la mirindan meton B-2 en diagramo 125.
Diagramo 130.
Nigro, serĉante malfortaĵon de blanko, internemetas al N-1. Tamen Blanko respondas B-2 kaj B-4, kaj Nigro malsukcesas.
Nu certigu la sekvon;
Diagramo 131.
Kiam Nigro okul-falŝigas per N-5, Blanko trankvile forkaptas unu ŝtonon kaj havas unu okulon ĉi tie. Per unu el metoj al punto a kaj b alternativaj, Blanko povas fari alian okulon, Nigro malsukcesas.
Diagramo 132.
Ĉi tia aperas kiam Nigro neglektas blankan ambaŭflankan pretendumon en batalmodelo de stelo. Dekomence malavantaĝe estas neglekti blankan ambaŭflankan pretendumon kaj esti kovrita de triangle-markita ŝtono. Sed, Nigra povas ie vivi per ovrikven-iro al B-1.
Diagramo 133.
Blanko ŝtonmetas B-2, 4,kaj 6 en bona met-ordo. Ĉe N-7, Nigro ne rampu al N-8, kaptate gravan ŝtonon de Blanko
,tenanta matrajton, per B-7,
La problemo okazas kiam Blanko haltigas nigron per B-8. Se Nigro singardus per N-a, la formo estus ne alia ol "stulta sep",
do Blanko oblikven sur-irus al B-b kaj la nigro mortus.
Diagramo 134.
Nigro eliras al N-9, farante tranĉejon en nigra muro, kaj efikigas ovlikven-sur-iron N-11 tenante metrajton.
Ĉi tiu procedo estas la esenco de la formo. Ne antaŭe sed nun Blanko oblikve-sinligas al B-13.
La blanko vivas preparante mirindan meton B-b kontraŭ Nigra okul-falsigo N-a.
Diagramo 135.
Nigro ofte malsukcesas tiel, kiel montrita. La ovlikven-tuŝ-meto N-5 estas fuŝmeto, ĉar Blanko metas 'HANE-CUGI' (ovlikven-sur-iro kaj sin-ligo) falsigante nigran okulon, kaj rezultas "angula ses"- senkondice mortas la nigro.
Diagramo 136.
Se nigro metas oblikven-sur-iron, li devas oblikven-sur-iri tiam, kiam N-3. Laŭ la procedo ĝis N-9, Nigra povas fari okulon.
Estas alia ekzempro de kielo por vivi
Diagramo 137.
Nun resumu la rezultojn el la 'stulta ses' .
Kiam Nigro mortigas, N-a, B-b kaj N-c.
Kiam Blanko viviĝas, singardu ĉe B-c. Aŭ Blanko povas viviĝi per oblikven-sur-iro al B-d.