Facila 'Vivo aŭ Morto'
- sciu ŝlosilon por venki en GO-ludo -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, dek-DANN-titolulo kiam verkis, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo, 1961.

Ĉapitro 2
(daŭrigo 1)
Angula ses

Diagramo 3.
Tio estas fundamenta formo de morto, ĉi tie eĉ se Blanko havas metrajton, neniel viviĝos la blanko. Jen ni provu ĉiun eblan meton.
Diagramo 4.
Se banko suben-iras al B-1 tenante sian teritorion, Nigro havas plurajn rimedojn por mortigi la blankon. Fundamente, Nigro metas 'HANE' on al N-2,(oblikven-suriras), sekve internen ŝtonmetas al N-4, kaj mortigas la blanko en la formo 'interna 5'.
Diagramo 5.
Aliflanke, se blanko suben-iras al B-1, la taktiko estas sama kiel antaŭa disagramo, ĉi tie Nigro ŝtonmetas al N-2 kaj N-4, rabante eblecon por du okulojn de la blanko. Post la fazo, se blanko eliras al punkto a aŭ c, Nigro respondas je b aŭ d respektive. (Vidu Diagramon 17 kaj la sekvantajn).
Diagramo 6.
Ĉi tie, la meto B-1, deferenca de tiuj en antaŭaj du diagramo, estas metita kun intenco fari okurojn interne, anstataŭ larĝigi teritorion. Se Blanko farus okulojn sekvante, di ŝtonmetus al a. Tial, Nigro devas okupi la punkton a.
Diagramo 7.
Nigro ŝtonmetas al N-2 kaj Blanko respondas je B-3. Sekve, Nigro mallarĝigas la blankan teritorion per N-4, kaj unuokuligas per N-6.
Tia taktiko kaj pensmaniero estas sama kiel en diagramo 4 en Ĉapitro 1.
Diagramo 8.
Se Nigro ŝtonmetas al N-4, internen, la formo fariĝas 'kurba 4 ĉe angulo', kaj la blanko mortas laŭ japana GO-regulo. Tamen, en ia situacio, problemo povos okazi, kion mi montras sekve.
Refrenca diagramo 1. Refrenca diagramo 2.
Ree montriĝas la formon 'kurba kvar ĉe angulo'. Se Blanko ŝtonmetus al unu el la komunaj spirpunktoj internaj, la blanko mortus en la formo 'interna 3'. Tial, Blanko ne povas ŝtonmeti internen. Aliflanke, Nigro povas ŝtonmeti ĉiam, eĉ post la ludfiniĝo, al punktojn a kaj b, (vidu Refrencan diagramon 2), minaĉi blankon per N-1, devigi Bankon forkapti siajn kvar ŝtonojn per B-2, (vidu Refrencan diagramon 3), plue internen ŝtonmeti al N-3. Blanko devas respondi je b-4 en la formo 'KOO' (altenakapto). Tamen, Nigro havas rajton komenci la 'KOO' batalon tiam, kiam ajn di volas, eĉ post la ludfiniĝo. Do Blanko ne povas gajni la rajton por vivigi la blankon. Do, NIHONN KIIN faras la regulon, ke la 'kurba kvar ĉe angulo' mortas senkondice en tia formo, kiel montrita en refrenca diagramo 1.
Refrenca diagramo 3. Refrenca diagramo 4.
Sed, imagu la situacion montritan en refrenca diagramo 4, kie eksterna nigro estas ĉirkaŭata de blankaj ŝtonaroj. En tia okazo, la blanko, kiu unufoje mortis en 'kurba kvar ĉe angulo', jam ne mortas senkondice. Nigro ne povas postlasi la 'KOO' batalon ĝis ludfiniĝo, sed devas ŝtonmeti al punktojn a, b, kaj c, ŝtopante komunaj spirpunktojn por kapti internan blankon, antaŭ kiam Blanko ŝtopos eksternajn spirpunktojn de la nigro. Kompreneble, sekvas la 'KOO' batalo.
Diagramo 9.
Se Nigro unue metas 'HANE'on (oblikven-suriron) de ekstere al N-2, Nigro ankaŭ povas mortigi la blanko.
Ĉi tie, anstataŭ B-3, se Blanko haltigus al punkto 4, Nigro interne ŝtonmetus al punkto 3, la situacio egalus al diagramo 7.
Vi devas noti la sekvantan formon.
Diagramo 10.
Tiam, kiam ekzistas tranĉebla punkto ĉe a, la Nigra meto al 2 ne taŭgas.
Blanko defias 'KO'on(alterne-kapton) per B-5. Se Nigro ligus al b, Blanko tranĉus al a, kaj Nigra ne povas eviti la 'KO'on(alterne-kapton).
Tiam, Nigro preferu la sekvantan formon.
Diagramo 11.
Se Nigro metas unue 'OKI'on(interna-fatala-meton), di povas mortigi la blankan ŝtonaron. Blanka 'HANE'(oblikven-suriro) al B-3 estas vana. Nigro sin-oferas al N-6 falsigante nigran okulon. Post N-8, se Blanko kaptos nigran 2 ŝtonojn, Nigro ree sin-oferos al punkton 6, kie estas jam spuro de kaptitojn.
Diagramo 12.
Kiam blanko volas havi okulojn per meto al B-1, la 2-1 punkton, Nigro metas al N-2, okupante la alian 2-1 punkton, malebligi Blankon fari okulformon. La sekva procedo estas eble aŭ B-a, N-b, B-c, N-d, aŭ B-a, N-d.
Diagramo 13.
Se Nigro pensas, ke "Mi unue metu 'HANE'on(ovrikven-suriron) kaj due metu al 2-1 punkton", Blanko antaŭe metos al B-3 kaj vivigas la blankan ŝtonaron facile. Metoj B-1 kaj B-3 estas sur la 2-1 punktojn, kie estas vitaraj punktoj, ĉar nur tie oni povas fari okulon per nur du metoj.
Diagramo 14.
Kiam Blanko metas al B-1, N-2 estas absoluta fatala punkto. Se Nigro metus alie ajn, Blanko havus okulojn per meto B-2, laŭ la proverbo, "Vitala punkto estas komuna por vi kaj kontraŭulo."
Diagramo 15.
Se Blanko metas al B-1, Nigro metas al N-2, malhelpante Blankan okulformadon. Komparu kun Diagramoj 6 kaj 7. Do vi eble komprenas la intencon de la meto. Sekve, se Blanko metas al a, Nigro metas al b. Se Blanko metas al b, Nigro metas al a. Ambaŭokaze, la blankan ŝtonaro mortas.
Diagramo 16.
Blanka 'HANE'o(oblikven-sur-iro) al B-1 estas trompa. Nigro estas jam trompita kiam di rekte haltigas al N-2. Tiam Blanko ligas al B-3, kaj blanka ŝtonaro vivigas per B-5. Do, Nigro memoru sekvan diagramon.
Diagramo 17.
Respondaj metoj N-2 kontraŭ B-1, aŭ N-6 kontarŭ B-5, estas ekzemploj de taktiko 'malstreĉi'. Ĉar, se Blanko metas al puktoj a aŭ b, blanko havas remedon por viviĝi. Nigro devas ĉirkaŭas blankon malstreĉe.
Diagramo 18.
Ni pripensu 'malstreĉado'n de alia flanko.
En la okazo, se Blanko subeniris al B-1, NIgro devas meti al B-2 kaj B-4 por mortigi la blankon. Sekve, se Blanko eliras al B-5, Nigro nepre ne haltigos al punkto a. (Se Nigro haltigos, Blanko tranĉos al B-b kaj eskapos!) Nigro prave metos al b.
Diagramo 19.
Kontraŭ Blanka 'HANE'(oblikven-suriro) al B-1, Nigro devas antaŭvidi la procedon B-a, N-b, B-c, kaj N-d, kaj prudenta Nigro metas al N-2.
Diagramo 20.
Vi jam komprenis, ke ambaŭ 'HANE'ojn(oblikven-surirojn) al B-1 kaj B-3 estas efikaj, rilatante blankajn okulojn.
Post kiam Nigro malstreĉe respondas je B-2 kaj B-4, Blanko ne povas havi du okulojn.
Diagramo 21.
Se Blanko metas al B-1, Nigro internemetas al N-2. La procedo estas sama kiel diagramoj 7 kaj 11, malgraŭ la du 'HANE'oj(oblikeven suriroj). Sekve, se Blanko metas al a, Nigro falsigas la okulon per meto al b.
Alie, se Blanko metus al 2, Nigro devus respondi je1.
Diagramo 22.
Se Blanko metas al B-1, Nigro metas al N-2, malhelpante Blankan okulformadon. Tio estas sama kiel diagramo 12.
Sekve, se Blanko metas al a, Nigro respondas je b, aŭ se Blanko metas al b, procedo N-a B-c N-d faras la formon "interna tri".
Alie, se Blanko metus al 2, Nigro devus respondi je 1.
Diagramo 23.
Se blanko intencas grandigi sian teritorio kaj viviĝi, Nigro sinoferas al 2, kaj interne-metas al 4 en la formo "interna kvin".
Alie, se Blanko sinligus al 2, Nigro sinoferus al 1, kaj la formo "interna kvin" aperus, same.
Diagramo 24.
Restas efika meto de Blanko, B-1 aŭ A, kiu ebligus revivadon per meto subiranta al B-a. Se Nigro neglektas kaj ne respondas la meton, Blanko subiros al B-a, alternativigos la metojn B-b, okulfaron, kaj B-c, transvadon, por revivi.
Diagramo 25.
La subiron al B-2 estas plej certa respondo. Aŭ metoj B-a, B-b aŭ B-c taŭgas. El tiuj, la B-c estas plej efika meto, kiu rekte atakas la balnkan ŝtonon 1.
Diagramo 26.
Blankan meton B-1 aŭ A metas Blanko, kiu celas revivadon per meto B-a, alternativigante metojn B-b, okulfaron, kaj B-c, transvadon. Vi pensu, kiel Nigro respondos por malhelpi revivadon de Blanko.
Diagramo 27.
Tio estas aplika ekzerco. La formo estas kompleta 'angula ses' kiu havas du sub-irojn.
Se Blanko havas metrajton, la blanko povas perfekte viviĝi per meto a aŭ b.
Aliflanke, se Nigro havas metraiton, al kiu el a aŭ b Nigro devas ŝtonmeti?
Diagramo 28.
N-1 estas unu el la '2-1' punktoj fatalaj en angulo. Tamen rezultas en 'KOO'(alterne-kapto).
Por via noto, Se Nigro sinetendus al N-4, Blanko farus okulojn metante al B-3, kaj viviĝus.
Diagramo 29.
La korekta solvo estas la tuŝmeto al N-1 ĉi tien. Blanko tuŝmetas al B-2, kaj Nigro sinetendas al N-3. Sekve, Blanko volus havi okulon per ŝtonmeto al a. Tamen, la meto a sin sufokas, alivorte faras sin 'ATARI'(minacita). Do la blanko mortas, se Nigro havas metrajton.
Diagramo 30.
La formo de angula ŝtonaro estas ĝuste sama kiel tio en Diagramo 27, tamen, ĉi tie la blanka ŝtonaro havas unu eksteran spirpunkton. Se Blanko havas metrajton, la blanko viviĝas same kiel montrita ĉe Diagramo 27. Nu, se Nigro havas metrajton, kian rezultaton vi eltiras?
Diagramo 31.
Se vi alteniĝas al la lasta sukceso, kaj tuŝmetas al N-1, Blanko respondas je B-2 kaj B-4, kaj la blanko viviĝas. Se Nigro sinetendus al N-4, Blanko ŝtonmetus al B-3, kaj viviĝus. Unu diferenco de ekstera spirpunkto estas tre larga kiel milmejlo.
Diagramo 32.
En ĉi tiu kazo, la korekta meto estas sur '2-1' punkton. la procedo ĝis N-5 estas konsekvenca. La korekta rezultato ĉi tie estas, 'KOO'(alternekapto) kondiĉe, ke nigro havas metrajton.
Diagramo 33.
Se blanko havas 2 eksterajn spirpunktojn, kie rezultas la formo?
La tuŝmeto al N-a resultas same kiel Diagramo 31 kaj la blanko viviĝas. Do...
Diagramo 34.
Nigro internemetas al N-1, kaj la procedo ĝis N-5 rezultus en 'KOO'(Alterne-kapto) batalo... Ne! Unu diferenco de ekstera spirpunkto estas tre larga kiel milmejlo, do...
Diagramo 35.
Blanko minacas la internajn nigrojn de la dorso, tiam la blanlo viviĝas senkondiĉe en la formo 'OŜI-CUBUŜI'(puŝerompi).
La solvo estas, ke Nigro havas nenian rimedon por mortigi la blankon, eĉ se di havas metrajton.