Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Prefaco

Post kiam mi eldonis "Facila maniero por ludi GOon",antaŭ kelkaj jaroj, la libro akiras bonan renomon ne atenditan. Krome, por respondi dezirojn de vi legantoj, mi eldonis librojn, la "Daŭrigo" kaj "Facila batalmodelo". Nun mi ĝojas pro ke mi aldonas al la Facila serio tiun ĉi libron "Facila formaciado", por legantoj, kiuj volas sin-lertigi por DAN-lertulo.
Por sin-lertigi kiel DAN-lertulo, oni devas akiri tri artojn de formamaciado, batalo, kaj lim-aranĝo. El tiuj artoj, profesuloj klopodas plej multe pri formaciado, sed laŭdire multo el amatoroj neglektas la gravecon de formaciado. La kialo estus, ke ili ne povas ĝui la ĝojon kiam ili forkaptas multe da ŝtonoj en mezstadia batalo. Sed la ĉefa kialo estas la manko de teoria sinteno en ambaŭ flanko de instruanto kaj lernanto, kaj plene komprenata estas la manko de bona lern-libro por formaciado.
En tiu ĉi libro, mi eksplikis formaciadon supozante, ke multe da leganto havas go-forton ĉirkaŭ 5 aŭ 10 KJUUan. Kaj mi celas instrui ilin pri teorio de formaciado por 1a-DAN'ulo. Tio signifas nepre ne, ke mi forlasas go-komencantan legantaron de la serio, sed ke mi volas antaŭen-marsi kun legantaro, kiu jam legis kaj ellernis la antaŭajn eldonaĵojn de la "Facila serio". Unue, jam prezentitaj scioj kaj teritorioj estas ĉiam repetitaj kaj certigitaj por legantoj perfekte akiru ilin. Due, vidante la enhavojn, ĝisnune ĉefe taktita esits 'Stelo' aŭ 'anticipe-ŝtonmetita-ludo', sed nun iom post iom enkondukota estos kompreno de 'Sub-stelo' kaj teorio en 'sen-anticipe-metita-ŝtono ludo'.
Krome, kiel dua celo de la libro, por kompreni bonajn ludojn, eldonatajn sur ĵurnaloj, ludatajn de alte-lertulojn, fundamenta scio de nuntempaj formaciadoj estas eksplikita tempo de tempo en tiu ĉi libro. Tio devenas de mia kredo, ke oni povas sinlertigi pli multe per 'vidi' artojn de alte-lertulojn, ol per 'ludi' siajn ludojn.
Mi antaŭdiras, ke legintoj de la libro jam staras sur vojo por DAN-lertulo.

Eio SAKATA