Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 3. Formaciado de Substelo (daŭrigo)

3. Duopa Trans-kovrado (RJOO-GAKE)
Diagramo 8.
Ree montrita estas ekzemplo de la ŜUUSAKUa maniero. La ŜUUSAKUa maniero estas la formaciado, ke Nigro okupas angulajn substelojn laŭvice turnante la direkton. Tion oni nomas "ŜUUSAKUa 1-3-5 (formaciado)", aŭ tio estas tiel konata kiel simpla "1-3-5" signifas tion.
La celo, kial Nigro ŝanĝas la direktojn de la substelaj ŝtonoj, estas por savi ilin de la malalteco. Vi jam scias, ke la malalteco de substelo signifas, ke substeloj sidas sur la 3aj linioj relative pli malaltaj ol la 5aj linioj sur kiuj apudsteloj sidas. La malalteco estas ĝuste la rilato kun N-1 kontraŭ B-4 aŭ kun N-3 kontraŭ B-6.
En ŜUUSAKUa maniero, kiam oni vidas angulojn aparte N-1 kaj N-3 sidas sur la 3aj linioj, sed kiam oni vidas tutan tabulon, N-1 sidas sur la 3a linio, tamen N-3 sidas sur la 4a linio; ĉi tie oni trovas la savon de la malalteco.
Jene ni pripensu pri la alia kazo -
Diagramo 9.
Kaim Nigro ŝtonmetis kiel N-3 en ĉi tia direkto, kontraŭ pretendumo B-6, absoluta meto estas la oblikven-iro N-7 (aŭ sama estas oblikven-iro de N-3). La "absoluta meto" signifas tute malsamon ol tio, ke "bona meto" estas sekva N-a en Diagramo 8;
[ Tradukanta noto: La priskribo ĉi tie estos reĝustigata poste ĉe Diagramo 18.]
Diagramo 10.
D-a rando:
La oblikven-iro N-1 estas absoluta meto, kaj se Nigro neglektas tion, li suferas severan malavantaĝon.
MalD-a rando:
Blanko trans-kovras ambaŭajn nigrojn lasante ilin rampi, per B-1, B-3 kaj B-5, B-7. Nigro devas obei blankan taktikon. Plue Blanko povas premi la nigrojn kiel B-a, N-b, B-c, kaj N-d. Ĉi tiel la nigra formo estas duoblita en la 3a linio. Oni nomas la blankan taktikon "Duopa trans-kovrado", kiu malkaŝas la plej gravan malfortecon de substelo, malaltecon.
Diagramo 11.
En la kazo de la substelo en la "ŜUUSAKUa 1-3-5", por la 7a meto de Nigro, la oblikven-iro N-a kiel en la lasta diagramo estas ja bona sed ne la absoluta meto. Ekzemple tute bone Nigro monopolumas MalsupraMaldekstran angulon. Ĉi tie, se Blanko trans-kovras nirgon per B-a, Nigro respondas kiel N-b, B-c, kaj N-d; plue se Blanko trans-kovras nigron per B-e, Nigro respondas kiel N-f, B-g kaj N-h. La blankaj potencoj havas mal-akordajn direktojn kaj estas ne tre gravaj; Nigro havas certajn teritoriojn kaj devus esti kontenta pri tio.
Diagramo 12.
Nun ni ŝanĝu la met-ordon kaj studu aplikon de Duopa kovrado.

En la dekstra rando Blanko ŝtonmetas unue kaj havas avantaĝon tie.
Blanko anticipe interŝanĝis metojn B-1 kaj N-2, kaj metis B-3 sur apudstelo. Oni povas kompreni, ke Blanko allogas Nigron pretendumi kiel N-a kaj intencas 'duopan kovradon' per B-a kaj B-c. Nigro povas eviti tion per N-b, sed tio ne plaĉas al li ĉar Blanko povas monopolumi DekstranMalsupran angulon. Se Nigro volas malebligi Blankan monopolumon, Nigro povas elekti altan pretendumon, N-c.
Diagramo 13.
D-a rando:
Nigro predendumas ĉe DekstraMalsupra angulo alte. Ĉar en DekstraSupra angulo nigro sidis malalte, Li volas teni ekvilibron. Tiu ĉi pensmaniero estas ĉiukaze grava en formaciado, sed la problemo estas ne jam tute solvita.
MalD-a rando:
Post kiam la batalmodelo finiĝas ĝis B-5, ankoraŭ severa estas Blanka trans-kovrado B-6. Se Nigro respondas kiel N-7 kaj N-9, Nigro fariĝos tro densa formo per blanka eliro-tranĉo ek de B-a (Vidu Diagramo 4 de paragrafo 3-2).
Nu, kian rimedon Nigro havas?
Diagramo 14.
Laŭ la teorioj jam instruitaj, Nigro ne havas alian rimedon ol oblikven-iro N-5.
B-6 estas "intersido"(ŬARI-UĈI). Per tio Blanko havas alternativon de 2-punkta etendo supren aŭ malsupren. Se Nigro alproksimiĝas kiel N-a, Blanko sin etendas malsupren kaj ataki nigran du ŝtonojn N-1 kaj N-3; Se Nigro alproksimiĝas al B-6 per N-b kaj gardas la du ŝtonojn, lia formo havas malfermitan flankon, do estas malsaĝa.
Resume, la malforteco de substelo estas jene;
1. suferas de 'duopa trans-kovrado',
2. ne povas sin etendi al rando antaŭ ol ovlikven-iro.
Kaj la kaŭzo estas relativa malalteco de substelo kontraŭ apudstelo.
Nun, enkondukata estas la tekniko de "enkrampado" por trovi solvon de la situacio.
Diagramo 15.
Ne malbonaj estas N-1 kaj N-3, sed vi devas pripensi streĉan enkrampadon N-5. Vidu la malŝarĝon de la malalteco de substelo per la interŝanĝo de B-6 kaj N-7.
Diagramo 16.
D-a rando:
En la batalmodelo ekde B-8 ĝis B-12, Blanko havas nenian elekton alian ol la procedo. Post tiam Nigro okupas la grandan punkton N-13 kaj finas la batalmodelon en dekstra-malsupra angulo. Bonvole apreci la elekton de batalmodeloj en ambaŭ anguloj kaj la spuron de Nigra taktiko por sin malŝarĝi de la malalteco per kombino de la batalmodeloj. Cetere, kiam oni dekukti la taktikon, revenante al la komenco,-
MalD-a rando:
Kontraŭ Blanka "duopa apud-stelo"B-1 kaj B-3, Nigro povas tuj enkrampadi B-1 per N-4.
Diagramo 17.
D-a rando:
Blanko povas elekti alian rimedon, trans-kovron B-1. Ĝis B-9, Nigro malŝarĝis la malaltecon de la substelo tenante metrajton, do ĉi tiam li povas pretendumi DekstranMalsupran angulon malalte kiel N-10.
Anstataŭ B-1, se Blanko unupunkte salutus kiel B-4, Nigro povus respondi kiel en la lasta diagramo kaj poste pretendumi ĉe la punkto N-10 en ĉi tia diagramo.
Blanko havas aliajn rimedojn;
MalD-a Rando:
Ankaŭ en la formo, Nigro povas meti N-4 tenante metrajton.
Diagramo 18.
Sur la bazo de la studo supra, la aŭtoro iome reĝustigas la priskribon ĉe Diagramo 9.
La aŭtoro skribis, "Se Nigro havas formacion de substeloj vice-metitaj kiel N-1 kaj N-3, kiam Blanko pretendumas per B-2 kaj B-4, Nigro devas oblikven-iri kiel N-a por eviti blankan duopan trans-kovradon." Tamen, ĉi tio estas ne absoluta, kaj vi legantoj povas kompreni, ke anstataŭ oblikven-iro N-a, Nigro povas elekti enkrampadon N-b. La formacio de N-1 kaj N-3 ŝajnas malalta kaj do malbona, sed Nigro povas savi la substelon de la malforteco per posta taktiko.
Esence enkrampado estas rimedo por ataki kontraŭulajn ŝtonojn. Do la uzado de enkrampado por savi substelon de la malalteco kiel N-b estas la dua signifo; finfine la ŝtono N-b estos kaptita de Blanko.
Diagramo 19.
Estas tri specoj de formacio por okupi du substelojn en najbaraj angloj, du el tri ni jam studis.
D-a Rando:
Formacio de 1 kaj 3 estas ortodoksa kaj subbazo de la 'ŜUUSAKUa Maniero'. Kontarŭ Blanka pretendumo, restas malmultaj vojoj komplikaj. Nirgo devus preferi tion. Oni nomas tion 'ĈIGAI-KOMOKU'(Substeloj en malsamaj direktoj).
MalD-a Rando:
La formacio de B-1 kaj B-3 ŝajnas malalta kaj malbona, sed Blanko havas diversajn taktikojn. La pli malforta Nigro ne devas preferi ĉi tion, kio nomiĝas 'NARABI-KOMOKU'(Substeloj en vico).
[Tradukanta Noto:
Diagramo 19a.
La lasta aranĝo de substeloj en najbaraj anguloj estas ĉi tio, kio nomiĝas 'MUKAI-KOMOKU'(Substeloj vizaĝa al vizaĝa).
Kaj la aranĝo de N-1 kaj B-2 en Diagramo 19 nomiĝas 'KENKA-KOMOKU'(batalantaj substeloj)]