Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 3. Formaciado de Substelo

1. Revivo de ŜUUSAKUa maniero

Nuntempe* troviĝas la formaciado de ŜUUSAKUa maniero en profesiluaj matĉoj. Antaŭe, dum cent jaroj oni ludis la ŜUUSAKUan manieron kiel reĝa formaciado. Do la revivo de la ŜUUSAKUa maniero estas ne mirinda. S-ro GO Seigen, 9a DAN-ulo, kiu reĝadas Japanan Go-socion kiel reĝo sen titolo, antaŭ kelkaj jaroj kiam ki ludis matĉon kun la aŭtoro, forlasis la formaciadon Dopan Stelojn de Nigro, kiun li ludadis dum 20 jaroj, kaj revenis al la ŜUUSAKUa maniero, per kiu li ne malvenkis kiam li estis 4a aŭ 5a DAN-ulo. Ek de tiam ĝis nun, li gajnis bonegan registoron, ke li ne malvenkis kiam li ludis nigron. Tion oni devas la plej alte taksi, kaj en tio oni povas trovi la kialon de la revivo de la ŜUUSAKUa maniero.
La formaciado de substelo, kun kelkaj centoj da historio, estis tute studita al diversaj detaloj, tie uzataj estas rafinitaj teknikoj. Por majstri la formaciado de substelo, oni devas studi kaj kompreni la teknikojn kaj la bazan teorion.
{tradukanta noto: Tiu ĉi libro publikita en la jaro 1957}

2.Oblikven-iro(KOSUMI)

Oblikven-iro ekde substelo respondante ĉevalan pretendumon, estas tipa el multaj fazoj de oblikven-iro. Oni nomas tion kiel ŜUUSAKUa KOSUMI aŭ nure KOSUMI.
Diagramo 1.
DekstraSupra angulo:
Go-sanktulo HON'IMBOO(HON'IN-BOU) ŜUUSAKU komentis, 'La KOSUMI eterne ne estos malbona meto, nur se la 19vica larĝeco de GOtabulo ne estos ŝanĝita.' Ne pompa estas la oblikven-iro, sed estas fortege singardanta kaj aldonas nenian ŝancon al kontraŭulo.
Jam la aŭtoro skribis en la c-apitro 1,ke ka malfortaĵo de substelo estas tio, ke substelo sidas malalte. La nigro sidanta sur la 4-3 punkto, kiam kontarŭstaras kontraŭ blankan ŝtonon sur la 3-5 punkto, estas emfazita pri la malalteco de sia 3a linio da alteco kontraŭ lia 5a linio, kaj malavantaĵa sur la vidpunkto de potenco.
MalDekstraMalSupra angulo:
Ekzemple, Blanko trans-kovras(KAKE-RU) nigron per N1. Ordinare Nigro ne povas kontraŭataki la blankon, elirante kaj tranĉante. Do Nigro havas nenian rimedon ol rampi sube kiel N2 kaj N4. Tio, ke blanko povas efikigi la trans-kovron tenante met-rajton, signifas ke blanko havas potencon en suba rando. Kaj, ĉar Nigro devas akcepti suban sidon de N2 kaj N4 sur la tria linio, resriktita estas Nigra strategio en maldekstra rando.
Krome Blanko havas aliajn rimedojn ol transkovro B1;
- larĝe ĉevala kovrado: B3 anstataŭ B1,
- enkrampado B4 aŭ sur punktoj suba aŭ supra de pukto-4.
Revenu al DekstraSupra angulo;
La oblikven-iro N1 havas la ĉefan karakteron, ke per tio Nigro tute neigi la blankajn rimedojn supre diritajn, 70 procentojn da defenco kaj 30 procentojn da atako.
Sur la vidpunkto de atako, oni devas rimarki la altecon de la N1 sur la 5a linio kontraŭ tio de la blanko sur la 3a linio. Unu el la konkreta rimedo estas trans-kovro N-a. Ĉi tie, la rilato de potenco estas tute renversita komaparate de la MalekstraMalSupra angulo.
Diagramo 2.
Nigro okupas tri substelon kiel N1, N3, kaj N5 lauorde- tipa ŜUUSAKUa maniero. Pri la aranĝo de la tri substelo, preparita estas skrupula teorio, kion poste ni studos. N7 estas ŜUUSAKUa KOSUMI(ovlikven-iro) taksita kiel bona meto eterne. La signifo estas tio, ke Nigro unue solidigi la avantaĝo en laangulo kaj due havas du alternativaj remedojn por efike ataki blankkan ŝtonon. - Unu esats enkrampado N-a, kiu estas samtempe etendo al la dekstra rando, kaj la alio estas enkrampado N-b kontraŭ B4.
Malgraŭ ke Nigra unua celo estas N-a, kiu estas atako kaj samtempe etendo. Sed, antaŭ ol B7, Nigro devas ne hasti al la punkto a.

Diagramo 3.
Dekstra rando:
Se Nigro ŝtometus N1, Blanko tuj transkovras nigron per B2 kaj faras lin rampi ĝis N7. Nigra ŝtnoj sidas tute sur la 3a linio en vico. Kaj la formo kun N-a estas duoblita kaj malbona. Blanko habas pluan taktikon.
Maldekstra rando:
Blanko eliri kaj tranĉi nigron kiel B6 kaj B8. Kompreneble la tranĉanta ŝtono B8 estas oferiaĵo, per kion Blanko efektigas siajn ŝtonojn ambaŭflnke. Tio estas unu el la kutime uzata bonvojo.
Diagramo 4.
Dekstra rando:
Oferante la tranĉantan ŝtonon B3, Blanko efektigas siajn ŝtonojn ambaŭflanke kiel B5 kaj B9. Ĉi tiam Nigro estas kaptita de Blankan artfiko, kaj la triangule markita ŝtono fariĝas tre koagulita formo. Por kompreni la malraciecon de Nigra formo, ni pripensu ŝanĝante la metordon jene;
MalDekstra rando:
Supozu, ke la supran kutima formo estas jam metita kaj nun Blanko pretendumas per B1. Se Nigro volas enkrampi la blankon, li devus severe alproksimiĝi kiel N2 sub la potenco de supra ŝtonaro, kaj li devuas nenial retiri al punkto a. ĉe la formo en dekstra rando, Nigro faras la malracion. Kiel ĉi tia ekzemplo, oni ofte povas klarigi la gajnon/malgajnon, se li pensas la formon ŝanĝante la metordon. Bonvolu provi la metodon en realaj ludoj.
Diagramo 5.
En la lasta diagramo, Nigro volus eviti la efikigon de Blanko kaj forkaptus la blankon ŝtonmetante sur la punkto 8 anstataŭ N6.
Dekstra rando:
Blanko subpremas nigron per B1 kaj B3 farante ĝin plata.
MalDekstra rando:
Malgraŭ ke Nigro volus kontraŭbatali liel N2, Nigro suferas unuflankan ŝarĝon de la alterne-kapto.
Diagramo 6.
Nu ni daŭrigas la ŜUUSAKUAn manieron de la diagramo 2.
Blanko etendis al B8. Ĉar por Nigro la enkrampado sur la punkto 8 estas bonega, Blanko obeis la proverbon "Komuna estas vitala punkto por vi kaj por via kontraŭulo." Do Nigro havis rajton por meti enkrampadon kontraŭ B-4. Tamen Nigro unue fortigis unu angulon per monopolumo N9, kaj post kiam Blanko same monoplumis alian angulon, Nigro metas enkrampadon N11. Sekve oni prognozas procedon B-a kaj N-b, aŭ se Blanko ŝtonmetus B-b, Nigro kompreneble blokus la blankon per N-a.
Diagramo 7.
Jene ni studu la kazon, kie Blanko evitis nigran enkrampadon N11 en lasta diagramo kaj, anstataŭ B10, etendis sur la punkton 11.
Se Blanko metis etendon B2, kompreneble Nigro pretendomis kiel N3. Se Blanko ne metus la oblikven-iron B4, Nigro transkovris la blankon per N4 kaj farus blankon rampi kaj duoblita kun la ŝtono B2. Tio estas malbona por Blanko same kiel en diagramo 4.
Ĝis la etendo N5, en la formaciado nur Nigro monopolumis unu angulon kaj tenas la avantaĝon kiel la met-komencanto. Tial oni taksas la monopolumon N1 aplomba.