Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 2. Formaciado de Stelo (Daŭrigo)

7. Ekzempro de Profesilua Ludo 1

Ni studu la formaciadon de duopa steloj, cititan el reala ludo ludata de altaj DANnuloj.

Registro 1.
La procedo ĝis N-11 estas sama kun tio en diargamo 1 en la 2a paragrafo de Ĉapitro 2, malgraŭ ke la metordo aŭ la pozicio estas ne identa.
Blanko metis B-2 diagonale de N-1, do Nigro povas fari dupoan stelojn en ambaŭflanke. Se Blanko metus B-2 en la angulo de B-4, Nigro povus elekti tion, en kiu angulo ŝtonmeti; Okupi stelon N-3, farante duopan stelojn, aŭ tion en maldekstra-suba angulo, farante "Diagonalan" formacion.
La ĉevala monopolumo B-12 estas simila al larĝe ĉevala monopolumo de la diargamo 1 en la 2a paragrafo de Ĉapitro 2.
Anstataŭ N-13, Nigro povus fari triopan stelojn en la dekstra rando.
Diagramo 1.
Post kiam Blanko okupi la supran randon, la intersidiĝo N-5 valoras kiel lasta multe-gajnejo. Do Nigro povas elekti ĉi tian formaciadon. En maldekstra rando, se Blanko alproksimiĝos sur punkto a, Nigro metos etendon sur punkto b. Aŭ se Blanko alproksimiĝos unuvoje sube de punkto b, Nigro metos etendon unuvoje suban de punkto a. Ambaŭkaze la nigro ne estos danĝera. Aliflanke, Blanko antaŭspozis la formon B-a kaj N-b, kaj anticipe monopolumis la maldekstran-supran angulon malalte per ĉevala monopolomo. Se la triangule-markita monompolumo sidus alte sur punkton c, fariĝus unupunkta monopolumo, kiam Nigro alproksimiĝos sur la punkto b, blanko malkonvene havus malfermitan flankon.

Nu ni revenu al la registro;
Anstataŭ B-14, Balnko povas intersidiĝi sur dekstra rando.
Diagramo 2.
Se Blanko intersidiĝis sur dekstra rando, Nigro alproksimiĝas de sube. Nigro ne havas rezonon por alproksimiĝi de supre, ĉar la granda kvazaŭteritorio farita per N-2 en suba-dekstra parto de tabulo estas kompreneble multe pli ol tio, kio estus farita en supra-dekstra parton, se Nigro alproksimiĝus sur punkto a.
Kontraŭ B-3, Nigro trankvile respondis per N-4, restas severa paraŝtatako sur punkto a.
Post kiam Blanko okupas maldekstran rando per N-5, Nigro ŝtonmetas sur lasta valora punko N-6. La puktoj 5 kaj 6 estas alternativa en formaciado; se Blanko metus B-6, Nigro intersidiĝus kiel N-5. En tia kazo, Nigro ne devas hasti al vaolra punkto N-5. Se li metus B-5, Blanko duoble pretendumus la stelon per B-4, ĉagrenante Nigron.
L a ĉefa kialo ke Blanko ne preferas ĉi tian procedon estas la grandigo de nigra kvazaŭteritorio en suba rando per N-2.
Diagramo 3. Diagramo 4.
Kiam Blanko du-punkte etendis, interese por Nigro estas tuŝmeti flanke kiel N-4. Nigro estas malkontenta pri respondo de unupunkta etendo N-a, pro ke li ne havos celon por paraŝut-ataki kiel en lasta diagramo. Do li elektas la procedon ĝis N-12, tute efikigante liajn ŝtonojn. Oni verŝajne sentas, ke tio estas malgajnema, pro ke la N-6 ŝtono estis forkaptita. Tamen Nigro akiris angulan teritorion kaj celas ataki la blankon per N-1 kaj N-3 en la diagramo 4, ravante bazon de la blanko. Do la rezulto en diagramo 3 estas sufiĉe avantaĝa por Nigro.
En diagramo 3 Nigro havas profundan valon de kuvazaŭteritroio en suba parto, tial Blanko ne preferas la formaciadon.
Diagramo 5.
La blanka formaciado de etendo B-1 ŝajnas la malplej taktika.
Per N-2 Nigro faras triopan stelojn, kiuj kune kun la ŝtonoj en supra kaj suba randoj, komponas idealan grandan kvazaŭteritorion. Komparu ĉi tion kun tio en Diagramo 1; Kiel granda estas la diferenco!
La alproksimiĝo B-3 ŝajnis lasta multe-gajnema, tamen malvere. Nigro plie profundigis sian kvazaŭteritorion. La skalo de Nigra kvazaŭteritorio estas multe pli granda ol tio de Blanko. En la formaciado de stelo, la kontraŭulo timas la rapidan grandigon de la kvazaŭtertorio al centra kampo. Ĉi tie la karaktero: ŝpari ŝtonmetadon en anguloj kaj rapide sin-disvoli al randoj kaj centran kampo, estas elmontrita.
Anstataŭ B-3, Blanko devus pensi ekzemple ĉapon B-4, kiel bonan met-direkton.
En la diagramo, eĉ se Blanko paraŝtatakas la angulon sur tri-tri punktoj B-a kaj B-b, li certe estas malavantaĝa.
Registro 2.
Blanko elektis la pretendumon B-14 bazante la elekton sur la pensado montrita jene. La aŭtoro jam eksplikis ke la formo ek de la enkrampado N-15 ĝis N-21 estas la plej bona.(Vidu diagramon 57 en Ĉapitro 2.)
Nu, sur kiu punto Blanko devus ŝtonmeti? Se blanko metus la alproksimon B-a, li helpus Nigron por grandigi nigran kvazaŭteritorion per N-a, kiel montrita en diagramo 5. Do, kia estas B-c?
Registro 3. Diagramo 6.
Blanko preterlasante gravan punkton en maldekstra rando kaj metis B-22 flosantan en centra kampo. La meto unuavide ŝajnus stranga, sed Blanko elektis tion prudente, konsiderante nigran larĝan kvazaŭteritorion ĉirkaŭ suba rando.

Diagramo 6.
Komprneble, B-1 estas la plej grava punkto en la ludo. Tamen ĉi tiam, kiam Nigra kvazaŭteritorio kreskas centren, B-1 estas tro banala. Oni ordinare dubas la meriton por interŝanĝi metojn N-2 kaj B-3 aŭ tion ekde N-4 ĝis B-9, pro ke Nigro fortigas blankan kvazaŭteritorion.. Sed, en tiu ĉi ludo, tio estas konsiderinda taktiko, ke Nigro ne hezitas meti tiujn por fari potencon al centra kampo, kaj fari la kernon de kvazaŭteritorio kiel N-10. Post tio, se Blanko mallarĝigas supran parton de la nigra kvazaŭteritorio, la suba parto fortiĝas, aŭ se Blanko mallarĝigas suban parton, la supra parto fortiĝas. Se Nigro faras grandan teritrion de iu el la parto, Blanko ne povas kotraŭstari per disigitaj teritorioj en randoj kaj anguloj.
Bonvole preterlasu Nigrajn rimedojn konkretajn, kaj vidu la potenco de nigraj ŝtonoj kiu kreskas ĉirkaŭante la centran kampon.
Igante paraŝut-atakon ĉe tri-tri punkto due problema, Nigro ege sukcesis la formaciadon de "duopa stelo".

- Revenu al la registro 3.
B22 sidas sur la kerno de nigra kvazaŭteritorio kreskanta al centra kampo. Se Nigro respondus per N-a, tio ĝuste estus la situacio kion Blanko celas. Do Nigro gajnis teritrion en supra rando per N-23, subfosante la blankan celon. Ĉi tia manovro estas unu el la interesaj fazoj de formaciado.
Diagramo 7.
Se Nigro respondus per N-1, Blanko alproksimiĝas kiel B-2, kaj kiam Nigro premas blankon per N-3, Blanko paraŝut-atakas sur tri-tri-punkto kiel B-4. Oni povas supozi la procedon ĝis B-16, kaj rimarki ke la nigra formnacio estas ie tro densa. Vidu la registro 2 kaj supozu la interŝaĝon de la simpla alproksimiĝo B-a kaj la salto N-b. La diferenco inter la kazo kaj ĉi tia diagramo estas grava.
Diagramo 8.
Se Nigro evitus blankan paraŝut-atakon kaj metus "fermon" N-3, Blanko farus eksteran potencon kaj bonan formon per la procedo ekde B-4 ĝis B-10. Nigro gajnus fiksitan teritorion pli grandan ol 30 poentoj en dekstra-supra parto, tamen Blanko jam okupis tri aliajn angulojn kaj kontraŭstaras kun Nigro. Kaj la blanka forta potenco kontraŭstarus kontraŭ nigra granda kvazaŭteritorio en suba rando. Do verŝajne Blnako estus ne malavantaĝa en ĉi tiu kazo.
Supre montrita estas la kialo, kial Nigro metis du-punktan etendon N-23 en registro 3, malobeante Blankan celon. Plue, unu go-kritikisto opiniis jene;
Diagramo 9.
Nigro devus kuraĝe tuŝmeti kaj duoble-oblikven-sur-iri kiel N-1, N-3, kaj N-5. Kaj farante potencon per la procedo ĝis N-11, Nigro devus izoli la blankan ŝtonon. La tekniko estas altenivela kaj malfacila, do sufice estas nur vidi la nigran fortegan potencon.
Registro 4.
La oblikven-iro B-24 ŝajnus certe malrapida. Tamen se Nigro metus ĉirkaŭ tie, la metpunkto devus esti N-24, Blanko obeis la proverbon "Vitala punkto estas komuna por nigro kaj blanko".
Nigro efikigis la interŝanĝo de N-25 kaj B-26, tenante metrajton por nigro.
Nigro antaŭvidis blankan pretendumon B-27, kaj singardis antaŭe.
B-28 sidas sur vitala punkto de nigra kvazaŭteritorio. Sekve oni supozas tiun procedon N-a, B-b kaj N-c, laŭ kiu Nigro atakas ambaŭajn blankajn ŝtonarojn.
Registro 5.
Nigro malsupoze ŝanĝis sian kapuson kiel N-29. Forlasante la suban randon kie Blanko metis la ĉapon, tio ŝajnis misdirekta. Sed Nigro devus pensi ke malfacile estas tralegi la batalon en centra kampo, do li okupis la plej gravan puknton 29 de la tabulo kaj atendis Blankan elekton de strategio. Tio estas unu taktio por reala ludo, kio nomiĝas "doni metrajton al kontraŭulo". Blanko atakis nigron en ties malatento per B-30 kaj B-32. La fazo jam estas en meza stadio.