Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 2. Formaciado de Stelo (Daŭrigo)

5. Intersidiĝo (ŬARIUĈI)

Intersidiĝi (Ŭariucu) estas ne limigite en formaciado de Stelo, kaj oni ofte metas intersidiĝon (Ŭariuĉi).
Diagramo 10.
Dekstra Rando: B-1 estas 'Intersidiĝo (Ŭariuĉi)'. Ĉi tiame Nigro ne havas rimedon por severe ataki la blankon per enkrampado, kion ni studis en la antaŭa ĉapitro.
Maldekstra Rando: Se Nigro metas nigran ŝtonon-2, Blanko metas du-punkta etendon B-3. Aŭ se Nigro alproksimiĝus de la flanko de puinkto 3, Blanko ŝtonmetus sur la punkto 2. Ambaŭflanke Blanko havas spacon por meti du-punkta etendon.

Diagramo 11.
Dekdstra Rando: Tamen Blanko ie malkontenta per la formo de du-punkta etendo. Ĉar la ŝtono B-3 sidas sur la pozicio de larĝa-ĉvalo kontraŭ la stelo, kaj havas ie malfortan efikon. Delonge oni pensas larĝe-ĉevara pretendumo kontraŭ stelo estas malavantaĝa ol ĉevala pretendumo. Poste, Nigro havas bonformon N-a, gardante la angulon kaj samtempe atakante la blanka ŝtonaron B-1 kaj 3.
MalDekstra Rando: Blanko povas pretendumi per B-3, sed, ĉar ĝi estas tri-punkta etendo, Nigro havos la ŝancon por paraŝut-ataki la blankon per N-b.
Diagramo 12.
Dekdstra Rando: Oni povas ŝtonmeti sur la punkton apudstelo de rando (HOŜI-ŬAKI) kiel B-1. Se Nigro alproksimiĝas kiel N-a, la etendo B-b estas samtempe ĉevala pretendumo. Sed oni ne povas taksi la meton, B-1, kiel pli bona ol tio sub-stela de rando.
MalDekstra Rando: Se Nigro forlasas la blankan intersidiĝon, Blanko povas akiri bonformon per la procedo B-1, B-3 kajB-5. La formo estas ie fortika kaj havas iom da teritorio. Post la intersidiĝo sub-stelo en rando, Blanko ne havas bonan taktikon. Tio, ke oni povas akiri la bonformon, estas unu el la karaktero de la intersidiĝo sur apud-stelo en rando.
Diagramo 13.
Dekdstra Rando: La du-punkta alta pretendomo B-1 sidas sur la punkto pli-larĝe ĉavala de la intersidanta ŝtono. La formo estas en bona ekvilibro kaj oni ofte ludas tion.
MalDekstra Rando: Eble estas alte intersidiĝi sur la stelo de rando kiel B-1. Sed kiam Nigro alproksimiĝas kiel N-2, la blanko B-1 ŝajnas ie flosema. En la rezulto ĝis N-4, blanka formo havas malfermitan flankon, kaj Blanko ne havas bonan rimedon.

Konklude, ordinale metu intersidiĝon sur tria linion de rando, tenante spacojn ambaŭflanke por du-punkta etendo.

6. Paraŝt-atako sur Tri-Tri pnkto

Vi jam lernis la batalmodelon de paraŝt-atako sur tri-tri punkto kontraŭ stelo. (Vidu diagramon.8 en ĉapitro 1.)
Ĉi tie ni studu la aplikon.
Diagramo 14.
Ĉar Nigro metis du etendojn al ambaŭ substeloj de rando, lia formacio estas ideala. Blanko volas limigi Nigran kvazaŭteritorion kaj metas ĉapon (BOUŜI) B-1. Ĉi tio estas kutima rimedo contraŭ formacio de stelo, kaj rilatas rekte al paraŝut-atako sur tri-tri punkto, do Nigro devas esti prudenta.
Diagramo 15.
DekstraSupra Angulo: Se Nigro laŭiras laŭ oridinala procedo, respondas ĉvale kontraŭ ĉapo, tuj Blanko paraŝut-atakas sur la tri-tri punkto kaj ravas teritorion de la angulo. Nigra kvazaŭteritorio en la antaŭa diagramo mallarĝiĝis. Ĉi tiame Nigro ne volas sin-gardi per N-a, tamen estos ĉagrenata de balnka tarnĉo sur la supra punkto, aŭ pinĉ-tuŝ-meto sur la dekstra punkto. Verŝajne Nigro malsukcesis.
MalDekstraMalSupra Angulo: Se Blanko antaŭe paraŝut-atakis ekde B-1, Nigro ne respondos kiel N-b kontraŭ blanka ĉapo B-13; Tial, bon^orde estas antaŭe meti ĉapon kiel en la diagramo en la DekstraSupra Angulo.

Nu, Ni pripensu pri Nigra rimedo.
Diagramo 16.
DekstraSupra Angulo: Nigro duoble haltigis blankon per N-8 kaj akiris angulan teritorion ĝis N-14. Tiam N-2 efikiĝas kiel ĉirkaŭanto de dekstra rando. Sed kiam oni taksas la rezulton de la procedo ekde B-15 ĝis N-20, la interŝanĝo de B-1 kaj N-2 ŝajnas, ke nigra ŝtono estas malefika malpli ol blanko.
MalDekstra rando: Blanka du-punkta etendo kontraŭ Blanka ĉapo ŝajnas ie tro trankvilema, sed per ĝi Nigro fintas Blankan paraŝt-atakon N-a. Tio implikas ie malfacilan manovron.
Diagramo 17.
Malgraŭ ke Nigro metis du-punktan etendon, Blanko paraŝt-atakis sur la tri-tri punkto kiel N-3. Nigro laŭiris laŭ batalmodelo kaj lia postulo estas realigita. Ĉi tiam memkompreneble Nigro estas pli avantaĝa ol la kazo kiam N-2 sidas sur punkton a.

La aŭtoro fojo de fojo klarigis, ke unu el la karaktero de stela formacio estas ne-okupita vitala tri-tri punkto. Do oni ne intencu ĉirkaŭi teritorion ekscese (kiel meti N-a kiam N-2 en la diagramo), aŭ li malgajnos teritorion per kontraŭa paraŝt-atako sur tri-tri punkto.