Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 1. Fundamento de Formaciado

6. Enkrampado

La terminon 'Etendo' oni povas facile montri sur diagramo, sed kiam li volas defii ĝin per vortoj, tio estas longa kaj malfacile komprenebla.
Oni nomas 'Enkrampado' la aktivan taktikon, ke, kiam Nigra ŝtono kaj Blanka ŝtono sidas sur la 3a aŭ la 4a linio, unu kontarŭ alia kun ia spaco, unu ludanto atakas la kontarŭulan ŝtonon, per ŝtonmeti proksimume de la alian flanko, malebligante kontraŭulan etendon.
Ni esploru la supran difinon pli profunde. Unue, oni nomas 'enkrampado' nur kazojn kiam la ambaŭ ŝtonoj sidas sur la 3a aŭ 4a linio; ne kazojn kiam en centra batalo ludanto ŝtonmeti atakante kontarŭulan ŝtonon de ambaŭ flankoj. El diversaj formoj de enkrampado, tradicie ordinaraj estas tiuj sur la 3a linio, kaj oni nomas tiujn sur la 4a linio 'alta enkrampado'(TAKA-BASAMI). Oni nomas tiujn sur la 3a linio 'malalta enkrampado' nur tiam, kiam oni diskutkas komparante ilin kun tiuj sur la 4a linio.
Diagramo 34.
Por malebligi kontraŭulan etendon, la proksimeco de enkrampado devas esti mallarĝa ol aŭ egala al 3-punkta. En ĉi tiu diagramo montriĝas Nigraj metoj enkrampantaj blankan ŝtonon kiu ĉevale pritendumis al substela nigron. El tiuj, 1-punkta enkrampado en SupraDekstra anguro, 2-punkta enkrampado en MalSupraD-a angulo, kaj 3-punkta enkrampado en SupraMalD-a angulo klasifikiĝas 'enkrampado'. Sed en MalSupra rando, la ŝtono N-1 substela en rando sidas sur proksimeco 4-punkta de la blanka ŝtono, kaj apenaŭ efektas por ataki balnkon, donante al blanko spacon por 2-punkta etendo. Do oni ne povas nomi tion enkrampado. Reale, ne ekzistas 4-punkta enkrampado.
SupraDekstra ankuro: La plej severa atako estas 1-punkta enkrampado. Anstataŭe, Eblas ŝtonmeti sur la 4a linio. ĉi tio nomiĝas '1-punkta alta enkrampado'.
MalSupraD-a angulo: Modera estas 2-punkta enkrampado. Anstataŭaĵo, metita je unu vojo maldekstre de la N-1 ŝtono, nomiĝas '2-punkta alta enkrampado', kiu estis moderna furoro.
SupraMalD-a angulo: 3-punkta enkrampado: N-1, 3-punkta enkrampado, sidas pli malprokisimume de blanka ^stono, ol la antaŭaj kazokj, do ĉi tio estas ie malsevera atako. Se anstataŭe Nigro ŝtonmetas dekstre je unu vojo, tio estas '3-punkta alta enkrampado'. Supre menciitaj sep specoj estas la tuta enkrampado.
Diagramo 35.
Ni studu per batalmodeloj, ke ju pli prokisima enkrampado estas, des pli severa ĝi estas.
SupraDekstra angulo: Kontraŭ nigra 1-punkta enkrampado, se balnko ne respondas, severa estas tuŝmeto N-1, per kiu Nigro blokas la blankon.
MalSupra Dekstra angulo: Blanko povas iel sin-vivigi, tamen nigra potenco estas tre forta.
Supra Maldekstra angulo: Se Blnako kontraŭbatalis kiel B-1, Nigro forkaptas blankan unu ŝtonon en flora formo, kaj velkigas B-1 ŝtonon. La rezulto estas malavantaĝa por Blanko.
MalsupaMalDekstra angulo: Se ree Blanko alie ŝtonmetas, Nigro kaptis la blankan ŝtonon per N-1.
Diagramo 36.
Kiam la enkrampado estas 2-punkta, pli malproksima je 1 vojo, ĝi estas iome malsevera ol 1-punkta enkrampado. Kaj Blanko povas neglekti la enkrampadon iome trankvile.
SupraDekstra angulo: Post kiam Nigro tuŝmetas kiel N-1, Blanko havas fleksiblajn rimedojn.
MalSupraDekstra angulo: La blanka formo, kiu viviĝas en la procedo ĝis B-7, estas pli larĝa ol tio en lasta diagramo. Nigro havas defekton ĉe punkton a, kaj Nigra sin-ligo estas ne-sekviga meto.
SupraMalDekstra angulo: Fleksibla rimedo per eksteren-oblikven-sur-iro havas ne malgrandan diferencon ol tio en lasta diagramo, ke Blanko ĉi tie efektigas minacantajn metojn B-5 kaj B-9.
MalsupraMaldekstra angulo: Eĉ se Nigro haltigas la blankon kiel N-1, Blanko povas sin-vivigi per sin-etendo B-b.
Diagramo 37.
SupraDekstra angulo: En kazo de 3-punkta enkrampado, la tuŝmeto B-1 mem estas malbona. Ĉar per ĝi Nigro helpas Blankon por fari sekuran formon en la procedo ĝis B-6.
MalSupraDekstra angulo: Kompreneble Nigro malsukcesas per tranĉo N-3.
MalsupraMaldekstra angulo: Finfine, Nigro atakas la blanko per N-1 kaj N-3. Ĉar Nigro ne havas rimedon por rekte sieĝi la blankon, Blank povas sinsekurigi senĝene.
Tio, ke ju pli proksima enkrampado estas, des pli malfacile por enkranpanto estas neglekti la enkanpadon, signifas, ke ju pli prokisima enkrampado estas, des pli severa ĝi estas.
Do, cŭ tio estas korekta, ke ju pli prokisima enkrampado estas, des pli bona ĝi estas? La repliko estas ne ĉiam jes.
Diagramo 38.
SupraDekstra angulo: Kontraŭ Nigra 1-punkta enkrampado, Blanko kroĉas siajn ŝtonjn B-2 kaj B-4, farante mulon, kaj kontraŭatakas la nigron enkrampante ĝin.
MalsupraMaldekstra angulo: Simila formo aperas en la kazo de 2-punkta enkrampado. Kiam vi komparas la du formojn, klara estas, kiu el nigraj ŝtonoj N-1 estas en pli severa situaĉio ol la alia. Kompreneble, tiu estas en la SupraDekstra angulo, pli prokisma al Blanka muro je unu vojo. Ju pli severe vi atakas la kontarŭulon, des pli severe li kontraŭatakos vin.
Diagramo 39.
SupraDekstra angulo: Kontraŭ Nigra 1-punkta enkrampado, Blanko havas severan remedon, kiel salto B-2 kaj kroĉado B-4, kial la ŝtono N-1 estas proksima al potenco de blankaj du ŝtonoj.
MalsupraMaldekstra angulo: Kiam Nigro enkrampas blankon per 2-punkta enkrampado, eĉ se Blanko saltas kiel B-2, li havas nenia rekte efektan rimedon por ataki nigron, ĉar la nigra ŝtono N-1 estas malproksima. Se Blanko ŝtometus, ebla estus ĉapado B-4, tamen Nigro respondus per N-5 en bona formo, kaj Blanko nur gajnigas Nigron.
Ĉi tio estas unu ekzempro, kiu montras, ke ne ĉiam korekta estas ke ju pli prokisima enkrampado estas, des pli bona ĝi estas.
Diagramo 40.
Jen, komparu la gajnon kaj malgajnon pro alteco de la pozicio de enkranpanta ŝtono.
SupraDekstra angulo: Kiel unu batalmodelo por ŝtelo, ankaŭ ekzistas la formo, ke, kontarŭ 1-punkta enkrampado por ĉevala pretendumo, la enkrampato saltas kiel B-2 kaj sin-kroĉas kiel B-4. Blanko rampigas nigron kiel B-5 kaj B-7, kaj faras sian potencon kiel B-6 kaj B-8. Malalta enkrampanta ŝtono povas esti subpremata.
MalsupraMaldekstra angulo: Aliflanke, kontarŭ alta enkrampado, la enkrampato glitas suben, kiel B-4 kaj B-6, tenante teritorion kaj bazon, kaj samtempe atakas la enkrampanton rabante lian bazon. Alta enkrampanto havas defekto de malfermita flanko.
Diagramo 41.
Nun, unu alia ekzemplo de malfermita flanko;
SupraDekstra angulo: Unu tipo el batalmodeloj de reciproka enkrmpado. Blanko neglektas Nigran 2-punktan enkrampadon N-3, kaj reciproke enkrampas substelan nigron 2-punkte per B-4, kaj fari bazon sur dekstra rando per B-6. Nigro sin-kroĉas N-7 kaj sieĝas blankon.
MalsupraMaldekstra angulo: En kazo de alta enkrampado, post la sama procedo, Blanko havas rimedon B-a por utiligi B-2, do nigra sieĝo estas malpli completa ol la formo en SupraDekstra angulo. Ĉi tio estas 'malfermita flanko'.