Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 1. Fundamento de Formaciado

5. Kiel larĝe etendi

'Etendo' signifas meton sur la 3a aŭ la 4a linio saltante disde origina ŝtono aŭ ŝtonaro ĉe angulo aŭ rando, kun ia distanco. Etendo klasiĝas laŭ ĝia larĝeco en unu el kvar klasoj 'du-punkta', 'tri-punkta', 'kvar-punkta', kaj 'kvin-punkta'. Largeĉo, kiel oni devus etendi, estas porpocia kun potenco de la origina ŝtono aŭ ŝtonaro. Disde forta ŝtono, oni povas etendi larĝe. Aŭ disde malforta ŝtono, oni devus etendi mallarĝe por ke la kontraŭulo ne invadi internen. La larĝeco, kiel oni devus etendi, rilatas kun potenco de la origina ŝtono;
2-punkta etendo disde sola ŝtono,
3-punkta etendo disde duope stalanta ŝtonaro,
4-punkta etendo disde triope stalanta ŝtonaro.
Antaŭe {en la "Facila serio"} vi lernis proverbo "2-RICU 3-SEKI"("Etendu 3-punkte disde duopa staliĝo").

Laŭ tio, vi povas memori;
"1-RICU 2-SEKI",
"2-RICU 3-SEKI", kaj
"3-RICU 4-SEKI".
"RICU" signifas "stali" montrante nombron de la ŝtonoj originaj de la etndo, kaj "SEKI" signifas "etendi" montrante la larĝecon.

Tamen, la supre skribita estas nur normo, sed oni devas decidi met^punkton rilate kun aspekto tut-tabula. Oni ne devas etendi 2-punkte disde duopa staliĝo, sed, se ĉirkaŭe ekzistas sam^kolora potenca ŝtonaro, povas etendi 4-punkte aŭ 5-punkte. Kontraŭe tie, kie kontraŭula potenco estas forta, oni devus kontentiĝi pri 2-punkta etendo disde duopa staliĝo. Vi unue studu principon kaj due apliku tion, modifante tion se necese.
Diagramo 21.
La formaciadon disde N1 ĝis B6, oni ofte vidas en go-matoĉo sur gazeto. Blanko edtendis {sian teritorion} per B-8 kiel du-punkta etendo. Ĉar Nigro damonas la dekstran randon, Blanko ŝtonmetis solide laŭ la principo.
Nigro pretendumis {B-2 ŝtonon en SupraMaldekstra angulo} per N-9 kaj etendis per N-11 kiel tri-punkta etendo. La kialo, kial ne du-punkta, estos klarigita poste. (Vidu diagrmon 24.)
N-13; Nigro proksimiĝi(CUMERU)-etendiĝis(HIRAKU); ("HIRAKI-DZUME"). Tio, ke persekute alproksimiĝas al kontraŭula ŝtono nomiĝas "proksimiĝi-etendiĝo".
B-14; La kvin-punkta estas la plej larĝa etendiĝo. Disde la bazo, monopolumo en MalDekstraMalsupra angulo, Blanko etendis larĝe.
Diagramo 22.
Unue, Ni studu 2-punktan etendon.
D-a rando: Etendo sur la 3-a linio estas solida, ĉar la du ŝtonoj estas ligotaj reciproke. Se blanko spite tranĉos nigron, la metopunkto devus esti a aŭ b.
Supra rando: Ne malgajneme estas respondi la atakon ŝtonmetante sur la 2-a linio kiel N-2 kaj N-4. La blanka duopo, B-1 kaj B-3, estas sufokita (DAME-DZUMARI).
MalSupra rando: Nigro povas subpremi blankon kiel N-2 kaj N-4. Blanko malsukcesos, kie ajn li tranĉas nigron.
MalD-a rando: Eĉ per akra meto B-3, Blanko ne sukcesas.
Diagramo 23.
D-a rando: Por 3-punkta etendo, kontarŭula paraŝut-atako al punkto a estas severa.
Supra ranso: Se Nigro volas kapti la blankon per ovlikven-iro N-2, blanko povas eliri eksteren kiel B-3 kaj B-5, rompante nigran sieĝon.
MalSupra rando: Se Nigro tuŝmetas sur la kapon de B-1 kiel N-2, celante bloki blankon, Blanko oblikven-sur-iras eksteren kiel B-3 kaj renverse forkaptas la N-2 ŝtonon. Nigro transvadas malsupre, sed la blanko potebĉiĝas kaj la rezulto estas avantaĝa por Blanko.
MalD-a rand: Se "2-RICU 3-SEKI", Nigro povas bloki la blankon per B-2.
Diagramo 24.
SupraD-a angulo: Re-montriĝas la formo de SupraMaldekstra angulo en diagrmo 21. En la formo la 3-punkta etendo estas modera. Kiel Nigro devus respondi blankan paraŝt-atakon B-a?
SupraMalD-a angulo: Kontarŭ B-1, Nigro saltas kiel N-2. Sen alia rimedo, Blanko respondas per B-3, kaj Nigro blokas kaj kaptas B-1 per N-4 ovlikvensuriro. B-1 estas paraŝt-atako tie, kie la salto N-2 estas efika, do parave estas kaptita.
MalSupraMalD-a anguro: Se Blanko forkuras ovlikven-irante kiel B-3, Nigro sieĝas la angulon per N-4 kaj la rezulto estas malavantaĝa por Blanko.
Diagramo 25.
Por ke vi legantoj ne miskomprenas, la aŭtoro devas diri, ke la formo de SupraMalDekstra angulo en la lasta diagramo estas nepre ne malavantaĝa por blankon.
SupraD-a angulo: Nigro unue saltas unupunkte kiel N-1 kaj due etndiĝas kiel N-3. La formo similas al "2-RICU 3-SEKI". Tamen la interŝanĝo de N-1 kaj B-2 estas malavantaĝa por Nigro, perdante eblecon de alia taktiko montrita en MalSupraMalDekstra angulo. Do lerta maniero por blanko estas konduki N-1 per paraŝt-akako B-a, kaj Nigro estas kontenta ke li kaptas ĝin per N-b. La rezulto estas egara.
Diagramo 26.
SupraD-a angulo: Post kiam Bkanko etendiĝis kiel B-1, la paraŝu-atako B-a faliĝas pli severa; Kontraŭ B-a, se Nigro saltas al N-b, ĉar jam ekzistas etendo B-1, Blanko ne respondas N-b en supra rando sed disigi nigron ovrikven-irante kiel B-c. Ĉi tio estas malavantaĝa por Nigro. Tamen Nigro havas rimedon.
MalSupraMalD-a angulo: Nigro efikigas N-2, kaj tuŝmetas N-4 suben de B-1. Ĉi tie Blanko havas bonan meton. La ŝtono N-2 kompletas la malfortecon de 3-punkta etendo, anstataŭante stalantan duopon "2-RICU".
Diagramo 27.
SupraD-a angulo: Se Blanko spite volas disigi Nigran ŝtonaron, li devus meti B-1 ovlikven-sur-iron, kaj la procedon ĝis N-6 estus konsekvenca.
Tiam, efika estas la triangule markita ŝtonon, kaj Blanko ne povas tanĉi nigron ĉe punkto a.
MalSupraMalD-a angulo: Se Blanko tranĉas nigron per B-7, Nigro eliras kiel N-8 kaj N-10. Sekve Nigro havas rimedon por kapti du nigrajn ŝtonojn en 'ŝtuparo'(ŜIĈOO), Blanko ne povas tranĉi nigron ĉe punkto a, do la rezult estas malsukceso por Balnko.

Oni povas rigardi la metojn B-2 MalSupreMaldekstre de la lasta digramo kaj B-2 SupraMalDeksrte de diagramo 24 kiel anstataŭantojn de stalantan duopon "2-RICU".
Diagramo 28.
Dekstra rando: La formo estas unu vario de 3-punkta etendo, estas kombino de ŝtono sur la 3a linio kaj tio sur la 4a linio, nomiĝas 'plu larĝe ĉevala' etendo ('DAI-DAI-GEIMA' HIRAKI). Tiu ĉi etendo estas ofte preferata kiel etendo sur rando, ĉar la formo havas bonan harmonion; La rezisteco kontraŭ paraŝut-atako estas pli forta ol tio de ordinara 3-punkta etendo, kiel montrita en Supra rando kaj Malsupra rando.
MalD-a rando: Tiu ĉi estas larĝe ĉevala etendo, kies certeco por ligi recipoke rangis sekve de 2-punkta etendo.
Diagramo 29.
Dekstra rando: La substelo en rando N-1 estas plu larĝe ĉevala etendo disde 1-punkta salto en SupraDekstra angulo, kaj ĉi tie samtempe enkrampas blankan ŝtonon MalSupraDekstran. Do N-1 estas la plej bona meto en la fazo. Tion oni devas memori kiel elemaenta saĝo en formaciado de stelo.
Maldekstra rando: Blanko povas spite disigi nigron per akura meto, B-4 tuŝumeto. Sed Nigra potenco de flora formo post la forkapto N-9 estas tre forta, do la rezulto estas malavantaĝa por blanko. Pri la fortegeco de la flora formo oni diras ke, "Flora formo egalas al 30 poentoj
Diagramo 30.
Denkstra rando: Unu normala formo el "3-RICU 4-SEKI", kiujn la aŭtoro jam montris en unu alia antaŭa libro "ZOKU; ĴASASHII GO NO UĈIKATA "(Daŭrigo de Facila Metodo Ludi Goon: ne jam tradukita Esperanten). Nigro havas ne rektan rimedon paraŝtataki la blankon inter la 4-punkta etendo.
MalDekstra rando: Kontraŭ N-1, Blanko blokas ĝin per ovlikven-iro B-2. Akra estas N-3 malpeze eliras en ĉevala foromo, tamen Blanko ankaŭ havas akran rimedon B-4 'transtuŝi'(CUKE-KOŜI), kaj Nigro malsukcesas. Post B-6, se N-a, sekvos B-b, N-c, kaj B-d. Anstataŭ B-3, se Nigro premas blankon kiel N-5, sekvas B-6, N-3, kaj B-4, rezultas la sama formo.
Diagramo 31.
Dekstra rando: Ŝajnas, ke tro lagr^a kaj danĝera estas blanka 3-punkta etendo B-3. Tamen, ĉi tiu meto estas racia, kiam oni pensas la rilaton de blanka apudstelo (B-1) kaj nigra substelo (N-2).
MalD-a rando: Se Nigro tuj paraŝut-atakas kiel N-1, Blanko efikigas kroĉadon B-2 kaj B-4, kaj katptas N-1 ŝtonon per oblikven-iro B^6. Blanko povas meti la 4-puntan etendon "4-SEKI" tial, kial la potenco de blanka kroĉado egalas triopa staliĝo "3-RICU". Tamen ĉe la diagramo en Dekstra rando, Blanko retenas la kroĉadon, reservante eblecon por ataki la angulon per B-a.
Diagramo 32.
Por studi 5-punkta etsndo, la aŭtoro montris ree diagramon 21. B-1 estas 5-punkta etendo disde monopolumo ĉe MalSupraMalD-a angulo. Tio estas plej larĝa etendo, kaj tipa grava punkto sur rando. Okupo de grava punkto estas unu el ĉefmotivoj de formaciado.
Memklare elbe estas paraŝut-ataki en la balnka tetndo kiel N-2, kaj Blanko ne povas kapti ĝin. Tamen, Blanko etendas 2-punkte sen problemo, aliflanke Nigro havas mallarĝa spacon por etendi disde N-2, kiel N-a. Memkomprenebla estas tio, por kiu la rezulto esats avantaĝa.
Diagramo 33.
Vi jam lernis la procedon ĉe SupraDekstra angulo. Nigro povas larĝe etendi 5-punkte, sub la subteno de la potenco. Nigra potenco estas ne nur N-1, N-3 kaj N-5, sed povas esti aldonita per procedo N-a, B-b, N-c, B-d, kaj N-e. Do Blanko ne povas paraŝt-ataki facile en la spaco inter N-1 kaj N-7. Aliflanke, Nigro retenas premon N-1, ĝis Blanko paraŝt-atakas, ĉar malgajneme estas fortigi blankon per la procedo de N-a ĝis N-e.