Facila 'Formaciado'
- tuj utila unuavide -

Aŭtoro originala japane:
s-ro SAKATA Eio, honor-HON'INBOU-titolulo
Eldonita originale japane de:
KIEN-TOŜO, Tokio, Japanujo

Ĉapitro 1. Fundamento de Formaciado

3. Stelo kaj Substelo

Ordinare formaciado komenciĝas ĉe anguloj, do nature estas komenci esploradon pri met-pozicio en anguloj. Tamen, la metodoj kiel ŝtonmeti en angulo, aŭ la fiksitaj formoj rezultantaj, estas ne alia ol 'batal-modeloj'. Do ni studu tion en frata-libron "Facilaj Batal-modeloj".
[Tradukanta noto: la libro eldonita antaŭ ĉi tiu. La tradukanto ne jam dicidis, ĉu li tradukos ĝin.]
En ĉi tia paragrafo, temas pri Stelo kaj Substelo, kuij estas tipaj metpunktoj en la 'NOVA' kaj 'Tradica' formaciadoj, kaj esploru iliaj karakteroj, komaparante avantaĝojn kaj malavantaĝojn de Stelo kaj Substelo.

Unue, pri Stelo, kiu estas sama al anticipe-metitaj ŝtonoj, kiujn vi kutimis meti, kiam pli-lertuloj instruis vin. Vi jam iome konas la avantaĝon kaj malavantaĝon de Stelo, per sperto de realaj ludoj. Ĉu vi opinius, "Se ŝtonmetita sur Steloj, la unuavido estis tre bona, sed poste Blanko rabas angulajn teritoriojn." Ĝuste ĉi tia! La karaktero estas tute skribita de la opinio. Tamen, la opinio estas ĝusta, sed la pensmaniero havas iom da problemo. Nun vidu la ekzemplon;
Diagramo 8.
S-aD-a angulo: Ŝtonmetita sur Stelo. Sed malĝuste estas taksi ĉi tian angulon kiel Nigra teritorio.
MalS-aD-a angulo: Blanko paraŝut-atakis kiel B-1, kaj rezultante el procedo ĝis N-12, bank(a ŝtonar)o viviĝas kun 10 poentojn da teritorio, tenante metrajton.
S-aMalD-a angulo: Nigro etendadis larĝe-ĉevale de stelo. Malgraŭ ke Nigro metis du ŝtonojn en la angulo, ĉi tio ankoraŭ ne estas Nigra teritorio.
MalS-aMalD-a angulo: Ankaŭ ĉi tie Blanko paraŝut-atakis sur tri-tri punkto, kaj sin-vivigis facile, krome tenis metrajton.
Tiele, Stelo havas vakan tri-tripunkton kaj iome malavantaĝa por fari teritorion, tio eble ĉagrenas vin. Sed, nepre ne malavantaĝe estas ŝtonmeti sur Stelojn.
Diagramo 9.
Kia kontrasto de 'Nova' kaj tradica formaciado! Ek de Triopa Steloj de N-1, 3, kaj 5, ĝis Zenito N-11, Nigra formacio estas grandioza. Ĉi tia bona aspekto estas unu el avantaĝoj de Stelon-metado kaj la 'Nova' formaciado. Oni povas analizi, ke Nigro ŝparis metojn al angulo je nur unu - dum Blanko metis po du ŝtonoj al anguloj -, kaj rapide okupis valoraj punktoj en randoj. Pro tio, klara estas malsufiĉa gardo de anguloj, vakaj estas tri-tri punktoj, a kaj b. Kio rezultas, se Blanko tuj invadas la angulojn.
Diagramo 10.
Ekde B-1 ĝis N-12 kaj ekde B-13 ĝis N-24, procedis laŭ batalmodelo, kaj anguloj fariĝas Blanka teritorio, kaj rezultas kio? Dume Nigro akiris grandajn potencojn kooperantajn kun formacio de antaŭe metiaj ŝtonoj sur steloj en randoj kaj centro. Ĉirkaŭe 100 poentoj da teritorio estas taksitaj. Dum Nigro donis Blankon malgrandajn gajnojn en anguloj, Nigro gajnis tutetabulan avantaĝon en centra kampo. Tiamaniere, malgraŭ ke Steloj estas malfirmaj por angula teritorio, ili havas flekseblecon, ke, kiam kontraŭulo invadas, sinturnigas al centra potenco.

Sekve pri Substelo;
Diagramo 11.
S-aD-a angulo: La meto N-1, okupanta substelo, estas tradica fiksita maniero, kaj plej multe ludata eĉ nuntempe. Ĉar Substelo estas malalta ol Stelo je unu linio, Substelo estas pli forta kiel gardo de angulo.
S-aMalD-a angulo: Blanko povas invadi per tuŝmeto sur tri-tri, tamen estas bone por Nigro respondi ordinare kiel la procedo ĝis N-8.
MalS-a MalD-a angulo: Ĉar Nigro povas ĉiam efikigi N-1 kaj N-3, la potenco estas tre forta, do Nigro estas avantaĝa memklare.

Plue, plej grava karaktero de Substelo, kompare kun Stelo, estas sekva meto 'monopolumo'(ŜIMARI japne). Per unu plu meto aldonita al Substelo, fariĝas neskueblan foatikaĵon - tia maniero estas tipa en 'Tradica' formaciado kie oni taksas angluan teritorion plej alte. La principo estas neniel ŝanĝita en moderna formaciado.
Diagramo 12.
Ĉevala monopolumon en S-aD-a angulo,
LarĝeĈvala monopolumon en S-aMalD-a angulo,
Unupunkta monopolumon en MalS-aD-a angulo, kaj
Dupunkta monopolumon en MalS-aMalDekstra angulo, legintoj de "Facila Serio" jam lernis en la antaŭa libro "facila Batalmodelo".
Diagramo 13.
Se oni anstataŭigas la monopolumantajn nigrajn ŝtonojn en lasta diagramo per blankaj ŝtonoj, li vidas 4 metodojn por pretendumi kontraŭ substelo. Ankaŭ tion, legintoj la libro jam lernis.
Ĉevala pretendumo en S-aD-a angulo,
Unupunkta-alta pretendumo en MalS-aD-a angulo,
LarĝeĈevala pretendumo en SaMalD-a angulo, kaj
Dupunkta-alta pretendumo en MalS-aMalD-a angulo.
Pri la tipa aranĝo en la S-aD-a angulo, menciinda estas tio, ke la nigra ŝtono substela sidas malpli alte relative ol la blanka ŝtono apudstela. La ŝlosilo estas, ke nigro sidas sur la 3a linio nombrita de la dekstra latero kaj blanko sidas sur la 5a linio.
Diagramo 14.
S-aD-a Angulo: Blanko ĉaim celas subpremi nigron per kroĉado B-1. Se oni taksas gajnon/malgajnon parte pri ĉi tia angulo, Nigro ne malgajnas en respondo B-2 kaj B-4, sed en rilato kun najbara angulo Nigro ne malofte suferas malavantaĝon en vidpunkto strategio de formaciado. (Poste montriĝas en la 3a ĉapitro)
MalS-aMalD-a angulo: Kontraŭe, pri stela ŝtono oni ne timas kroĉadon B-1. Per la premado N-2, 4, 6, Nigro volonte firmigi la teritorion. Tio estas diferenco inter stelo sur la 4a linio kaj substelo sur la 3a linio.

4. La 3a Linio kaj la 4a Linio

Diagramo 15.
Vidu diagramon 15. En antaŭa libro "ĴASASHII GO NO UĈIKATA "(Facila Metodo Ludi Goon: ne jam tradukita Esperanten) diag1-15 paĝo 7, montrĝis la diagramo por ke legantoj komprenu kio estas teritorio.
Nigra teritorio farita de nigraj ŝtonoj, kiuj rampis sur la 3a linio, nombriĝas je 136 poentoj. Blanka teritorio farita de blankaj ŝtonoj, kiuj sur 4a linio premis nigrojn, nombriĝas je 121 poentoj. La rezultato estas Nigra venko je 15 poentoj. Oni povus scii prokismume la ekvilibra punkto inter 'teritorio' kaj 'potenco'. Nigro venkis Blankon je 15 poentoj, tamen la nombroj de ŝtono estas malsamaj. Nigraj ŝtonoj nombriĝas 52, kaj Blankaj 48. Do la kondiĉo estas ne egala, kaj kiam oni konsideras la ne-egalecon, malfacile estas decidi kiu {el teritorio farita de ŝtonoj rampantaj sur 3a linio, kaj potenco farita de premantaj ŝtonoj sur 4a linio} estas avntaĝa. Ne per la fikcia diagramo sed per diagramo 14, ni studu.
Diagramo 16.
D-a rando: Kontraŭ Blanka kroĉado B-1 kaj B-3, malavantaĝe por Nigro estas persisti ĉe teritorian gajnon sur la 3a linio, Jam la aŭtoro skribis en unu alia antaŭa libro "ZOKU; ĴASASHII GO NO UĈIKATA "(Daŭrigo de Facila Metodo Ludi Goon: ne jam tradukita Esperanten).
Diference de la formo en Diagramo 15, Nigro ne havos teritorion en supra rando, Do memklare la formo en Diagramo 16 estas malpli avantaĝa por Nigro.
MalD-a rando: Kiel kontraŭrimedo kontarŭ la malavantaĝo, Nigro unupunkte salutas kiel N-4. Se Blanko plue premas nigron kiel B-5 kaj B-7, Nigro supren-iras kiel N-8 kaj N-10. Ĉi tia procedo estas avantaga^a por Nigro {ĉar Nigro havas pli grandan teritorion}. Do ordinare Blanko devus rezervi premadon B-5 kaj B-7.

Kiel jene skribita, ludantoj aŭ farante teritorion, aŭ farante potencon, por okupi la 3an aŭ 4an linion, manovras delikate. La Ŝlosilo por la formaciada taktiko en rando estas, kaj kompreni la karakterojn de la 3a- kaj 4a linio, kaj apliki la komprenon.
Diagramo 17.
D-a rando: Nigro okupas substelo en rando. Kiel gravaj punktoj sur rando, plej ordinare oni ŝtonmetas sur la 3a linio. Tio estas plej avantaĝa por fari teritorion. Se Blanko alproksimiĝas kiel B-2, Nigro saltas unupunkte centren. La formo kun unupunkta monopolumo en S-aD-a angulo, fariĝas kesta formo ideala.
MalD-a rando: Se Nigro ŝtonmetas sur la 4a linio, Tiam Blanko alproksimiĝas Kiel B-2, ĉagrenante Nigron, kiu ne trovas bonan sin-gardantan meton. Sekve, se blanko glitas al punkto a, Nigro ne povas fari teritorion en la maldekstra rando; la nigra formo nomiĝas "SUSO-AKI" (basko-malfermita).
Ĉu ĉiam pli avantaĝa estas etendo sur la 3a linio ol tio sur la 4a linio? Ne ĉiam.
Diagramo 18.
D-a rando: B2 nomiĝas 'ĉapo', kiu malhelpas Nigron por disvastigi nigran kvazaŭteritorion. Nigro respondas kiel N3 kaj estas ne malavantaĝa. Tamen B2 baris a kreskon de la nigra kvazaŭteritorio.
MalD-a rando: Eblas B2, kiu mallarĝigas nigran kvazaŭteritorion sur la 'ŝurtro' de N1.
Etendo sur la 3a linio estas avantaĝa por fari teritorion, sed havas malpli fortan potencon por disvastiĝi centren, ol etendo sur la 4a linio.
Diagramo 19.
D-a rando: La blanka etendo disde la monopolumo en D-aMalSupra angulo sidas sur la 3a linio. La 'Ĉapo' N1 estas tre bona, mallarĝigante blankan kvazaŭteritorion en dekstra rando, kaj samtempe larĝigante nigran kvazaŭteritorion en supra rando, trafas du celojn per unu ŝtono.
MalD-a rando: La blanka etendo sidas alta sur la 4a linio; La blanka formo estas 'basko malfermita'(SUSO-AKI), kie Blanko ne jam faris teritorion.
Nigro glitas sur la 2a linio mallarĝigante blankan teritorion, kaj Blanko ne havas bonan rimedon por haltigi nigron.
Diagramo 20.
Disde nur unu vojo da diferenco en formaciado rezultas tute alia fazo venonte. Intereson al formaciado kaj delikatecon de goo oni trovas ĉi tie.
La diferenco inter pozicioj de N1 en D-a dando: substelo en rando kaj en MalD-a rando: triopa steloj estas nur unu vojo. Tamen, la venontaj fazoj supozataj estas tute aliaj - en D-a rando interŝanĝo B-a, N-b, kaj paraŝut-atako B-c, en MalD-a rando rekta B-d, N-e, kaj B-f.